“Писмата на Христос” – това, което не очаквате

Писмата на Христос - това, което не очаквате

„Науката без религията е осакатена, религията без науката е сляпа.” А. Айнщайн

“Настоящата световна криза, която предизвика нов разпад на международното право и създаде глобалния тероризъм, показва ясно, че нито една религия по света не разполага с необходимото познание да започне промените, които ще доведат до мир и благоденствие.” Писмо 1

„Науката е като слаба светлина на фенер, мъждукаща сред огромна и гъста гора, през която човечеството с мъка си пробива път към Бога. Само вярата може да ни изведе до светлината и да ни послужи като мост между човека и Абсолютното.” Г. Маркони (Нобелов лауреат за физика)

Но да помислим – вярата и религията не са едно и също нещо, нали? Има една сериозна теза, според която религията експлоатира вярата. И то заради чисто земни, материалистични интереси на хора в църковната йерархия, представящи се за посредници между Бога (без значение какво име са му дали) и човека. Религията е вяра, наложена със сила. Преди някой да възрази срещу такова твърдение (нещо напълно нормално, след като векове наред в умовете ни са насаждани безпрекословни убеждения, че нашият Създател притежава чисто човешките качества да се сърди, недоволства и наказва), спомнете си за свещените войни, кладите, кръстоносните походи, Ку-клукс-клан, светата инквизиция, тероризма и т.н. Съответно всяка религия избира собствени канони и методи как да наложи вярванията си, които от своя страна не се различават особено от всяка друга позната нам вяра. Ще подкрепя последното така:

Представете си за момент, че се пренасяте във времето на Моисей и го питате: „Каква вяра проповядваш?”, ще отговори ли „Юдаизъм” (такъв термин всъщност не присъства нито в Талмуда, нито в Тора, нито в Стария завет)? Не. По-скоро би казал „Пълно упование в Бога”. А сега се срещнете с Христос в началото на новата ера. Попитайте го същото – дали ще отговори „Християнство”? Не, по-скоро ще отвърне като Моисей: „Пълно упование в Бога”. А какво би отговорил Мохамед? „Ислям”, което от арабски се превежда „Пълно упование в Бога”.

За съжаление, общата вяра, пълното упование в Бога, се превръща в многобройни религии с различни подходи при манипулацията и контрола над земните ни умове, с разнообразни обреди, тайнства, анатеми и наказания. Как тогава тази вяра, наложена със сила, може да бъде приета като дълбоко лична и интимна? Немислимо ли е всички религии да се обединят зад една ИСТИНА – всемирната? Способни ли сме да преминем от светското към СВЯТОТО? Невъзможно ли е да имаме единна ВЯРА в Създателя на цялото творение, достъпен за всеки, във всеки момент и без посредници?

Сега си представете, че се връщате в много древни времена, няколко десетки века преди Христа, и обърнете внимание кой е управлявал масите. Водачите тогава – и египетските, и вавилонските, и азиатските – са били посветени, духовни личности. Днес, с всичките ни научни и икономически познания, управлението е подменено с хора, слуги на материалистични и политически интереси. Науката представя живота ни само и единствено като материалистичен закон, подчинен на математико-механични правила. Имаме химия, физика, биология, математика със забележителни резултати, доказателства, формули, аксиоми и какво ли още не, но които не дават пояснения, че това е само една страна от Истината и като такава не представлява цялата Истина, а по-скоро е Илюзия за знание на Истината.

Получаваме една илюзия за Вселената и Истината за съществуването, но пък сме доволни, защото се нуждаем най-вече от нея. Защо ли? Заради потребността си да стъпваме на факти, обясними с обикновената човешка логика, а не интуитивно осъзнати с дълбоко заложена интелигентност или разтърсващо прозрение. Така е по-лесно. Да, научните познания са ни необходими, но също толкова нужно е да осъзнаем, че те са само една страна от ИСТИНАТА, която трябва да допълним с ВЯРА, защото тя ще ни подтикне да превърнем илюзията в действителна Реалност чрез духовно търсене и изследване, да излезем от научно-материалистичната си клетка.

И кое в логичните ни умове ни кара да се опираме на твърди научни доказателства, като в наши дни всяка теория може да бъде доказано твърдо и логично точно толкова, колкото и нейната противоположност? Можем ли да предположим, че това предизвиква хаос и объркване сред хората, което вероятно някой използва? Не ги ли разделя на групи от поддръжници на една или друга теория, била тя научна, икономическа, политическа, борещи се една срещу друга, но всички еднакво прави? Не въвлича ли хора, общности, народи в по-малки и по-големи войни на гледни точки за Истината? Тогава възможно ли е да стигнем до пълното естество на Реалността, до ИСТИНАТА?

Да! И цялата всемирна ИСТИНА и единна ВЯРА се съдържат в една-единствена книга, която открих и веднага стана мой личен пътеводител и учител – Писмата на Христос. Тя не е религиозна, а е книга за вярата и духовността, основани на най-висши научни закони на съществуването, а не на стари митове и заблуди. Защото силата на вярата се крепи на достъпността на Бога (Твореца, Отеца, Аллах, Създателя, Божественото Съзнание), а Той е толкова по-достижим, колкото по-добре успеем да вникнем в неговата същност и вездесъщност с логическите си човешки умове. И защото силата на вярата се крепи и на тяхната способност да възприемат, да обяснят, да се опрат на доказателства. А какво по-голямо доказателство от собствените ни духовно-материалистични въпроси (и отговори) към самите себе си? Например: „В кой момент от еволюцията на „материалния ни свят“ за пръв път се открива СЪЗНАНИЕ?“ В живата клетка? Ами в молекулите? Как така се комбинират „случайно”, за да създадат клетка и да я предпазят с толкова интелигентно проектирана мембрана, която ѝ позволява да приема избрани хранителни вещества и да отделя токсини – как ги разпознава? А дали и химичните вещества не притежават съзнание, което ги подтиква и задвижва в животворна комбинация, за да се превърнат в молекули? Ами в химичните свойства, в елементите, в които индивидуалността най-напред е придобила форма? А какво тласка електрическите частици да ги създадат? И ако влезем още по-надълбоко – откъде произлиза електромагнетизмът, който създава структурирана и подредена Вселена с невъобразима сложност и разнообразие?“

ЗА КНИГАТА

Писмата на Христос (Christ’s Letters) е диктувана на възрастна англичанка, с псевдоним Христовият Писар (Recorder), и е синтез на наука, духовност и философия. Преведена е на над десет езика и разпространена на петте континента, включително и безплатно (в електронен вариант). Първото българско издание е от 2015 година. Книгата е написана по телепатичен път (канализирани послания от Христос) и съдържа най-дълбоки познания за произхода на света и цивилизацията, за истинското духовно развитие и връзката на всеки човек с Божественото Съзнание (терминът се използва вместо думата Бог, Господ).

„За да ви помогна да изоставите остарелите си въображаеми представи за библейското „божество“, ще избягвам да споменавам „Бога“ с тази дума. Ще използвам терминология, предназначена да разгърне умовете ви, за да проумеете какво „всъщност стои“ зад всички земни форми, цветове, звуци, емоции и схващания.” Писмо 1

ЦЕЛТА НА ПИСМАТА НА ХРИСТОС
„Пътят към Христовото Съзнание е очертан в тези ПИСМА.”

 • Да разпръсне митовете, с които е забулена човешката личност и учението на Христос. Намерението е религиозните догми и доктрини навсякъде по света накрая да си отидат от естествена смърт – толкова пълна, колкото и смъртта на животните по време на жертвоприношенията в Храма на Соломон.
 • Да помогне на хората да се освободят от своите архаични разбирания за „Бог“ и „грях“, защото истинският духовен прогрес е невъзможен, докато не осъзнаят ясно, че всеки човек носи отговорност за начина, по който се развива собственият му живот.
 • Да премахне картините на „Всемогъщия Бог“, с неговото великолепие, величие и неограничена власт, който награждава добродетелните и наказва „нечестивите“. Тези схващания може би утешават, но според Учението на Христос са напълно погрешни.
 • Да обясни Истината за Битието и да заличи старата концепция за „Господ“, седящ на трона някъде високо в небето, за когото се твърди, че за сравнително кратък период от време е създал света и всяка жива твар.
 • Да помогне на науката да прехвърли мост над пропастта между ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ и появата на електрическите частици. Без този мост между Невидимото Духовно Измерение и Видимия свят на „материята“ тя може да остане прикована към старите си идеи и концепции, вместо да върви напред към новите простори на духовно-научното изследване за доброто на човечеството.
 • Да покаже ИСТИНСКОТО ЕСТЕСТВО на… „ОНОВА“…, КОЕТО НИ Е СЪЗДАЛО, което ни е дало ИНДИВИДУАЛНОСТ. Защото без знанието, разкриващо „природата“ на нашето „двойствено, но все пак взаимосвързано битие“ – Дух и тяло, – също ще останем приковани към нивото на съзнание, в което се намираме в момента.
 • Да обясни пределно ясно, че „Никога нищо не възниква от Нищото“. Съществува една вечна, безкрайна и последователна ОСНОВА на БИТИЕТО, но ние не сме били „създадени“ – „съществото“ ни е произлязло от НЕЯ (очевидно не бихме могли да произлезем от нещо, напълно чуждо на собственото ни съзнание). Тезата е обяснена подробно в Писмо 5
 • Да представи начина, по който хората да спасят планетата си и да изградят Ерата на Любов и Мир на Земята (Царството Небесно). Обяснено подробно в Послание от 2007 година.
 • Да покаже методите за контролиране и пречистване на егото и проявяване на Безусловна Любов, както и да обясни какво означава ИСТИНСКО смирение.

„Тези ПИСМА СА ИСТИНАТА. Те надхвърлят всички религиозни доктрини по света. Тези ПИСМА ще ви ОСВОБОДЯТ. Те са предназначени за хората, които търсят смисъла на съществуването си, целта на живота си, силата да се преборят с постоянните си житейски проблеми и да издържат на изпитания, болести и отчаяние. Те са вдъхновение за всички, които се стремят към по-голямо духовно осъзнаване в своето всекидневие. Може да се каже, че тези Писма са МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА за готовите да поемат по пътя, който аз изминах, докато бях на Земята в Палестина.” Писмо 1

„Тяхната цел е да донесат просветление, да дадат възможност на вашата цивилизация да изгради НОВО СЪЗНАНИЕ през следващите две хиляди години. ТЕ са семената на бъдещата духовна еволюция на човечеството. Запомнете: духовното развитие на „земното ви съзнание“ ще породи психическо и материално развитие в личния ви живот и в живота на хората като цяло; ще отведе цивилизацията ви до още по-хармонично състояние на благоденствие.” Писмо 1

ОСНОВНИ ТЕЗИ
Законите на Битието/Съществуването/Живота

Главна теза в книгата е, че „Принципите“ и „характеристиките“ в процеса на сътворение се подчиняват на неизменни ЗАКОНИ, ръководещи цялото съществуване, и като неделима част от живота, не подлежат на съмнение. Те са постоянни и последователни, но не биха съществували, ако Съзидателната Интелигентна Сила не проявяваше себе си чрез тях и цялата Вселена.

Писмата на Христос - това, което не очакватеЗакон 1: Всеки човек е индивидуализирано проявление на Извора на Битието (Източника на Съществуването, Твореца, Бога).

„Докато хората наистина не се събудят и не отворят очи за пълното осъзнаване, че са индивидуализирано проявление на ИЗВОРА на своето БИТИЕ, който е комбинация от СЪВЪРШЕНИТЕ ИМПУЛСИ на Съзидание и Любов, ще си останат привлечени от примамките на материализма, задоволяването на телесните страсти и желанието за самоизтъкване пред всички останали. […] Когато някой налага егото си над друг, гневните раздори ще бъдат в изобилие. Това е първичен Закон на Съществуването, който трябва да бъде огласен по цялата планета.” Писмо 9

Закон 2: Равнопоставеност на всички хора в Божествената им същност

„Ето защо умелото и мъдро обучение е абсолютно необходимо, за да насочва детето по пътя на зачитане правата на останалите, РАВНИ С НЕГОВИТЕ СОБСТВЕНИ. Това духовно правило трябва да доминира у дома и в класната стая. Всеки друг закон, по който се отсъждат обстоятелствата, е погрешен и небалансиран.” Писмо 6

„Ако се провалите в начинанието, нямате стойност като родител и нямате стойност за себе си като човек, роден да проявява духовното „Божествено Съзнание на Отца“ във физическия си живот. Мъж, който тормози партньорката си, носеща детето му; който се отнася към нея презрително; който сипе груби, жестоки думи и физически заплахи, нарушава най-фундаменталния Закон на Битието, в който всички са равнопоставени в Божествената си Същност.” Писмо 4

Закон 3: Каквото посееш, това ще пожънеш; Законът за причината и следствието.

Законът за причинно-следствената връзка е непреодолим и е присъща – неизменна – естествена характеристика на битието. Не може да се разделят следствията от причините, нито да се заличат причините и да се запазят следствията. Законът е видимият резултат от „електромагнетизма“ и никой с поне малко научни познания не би очаквал „Бог“ да отмени неговите правила, които всъщност са законите на „действие – свързване – отхвърляне“ или „движение – привличане – отблъскване“. Те са фундаменталните ИМПУЛСИ на БИТИЕТО и на ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ, проявили всичко на Земята, и са единствените „инструменти“ или „средства“ на съзиданието, които отговарят за образуването на веществата или „материята“, за развитието на отличителния облик и личността на живите същества. Електрическото поле създава сходно магнитно – двете винаги действат заедно. Така че ВСИЧКО, КОЕТО ИЗЛИЗА, В КРАЙНА СМЕТКА ВИНАГИ СЕ ВРЪЩА – научен закон за битието. Електрическото поле захранва мозъка, то е импулсът на съзнание за „Започване на Действие“ в него, то е единият от двата елемента на Съзнанието. Двуполюсният Магнетизъм захранва емоциите при хора и животни; той „привлича“ и „отблъсква“; той е импулсът на човешката любов и импулсът на омразата; той се усеща от всички живи същества като емоция (чувство).” Основаните на его-подбуди мисли и реакции предизвикват съответните последици, затова е жизненоважно за бъдещото благоденствие на хората и за живота им като цяло е да осъзнаят факта, че не са жертва на обстоятелствата и преживяванията си, а техни СЪЗДАТЕЛИ.

„И тъй като Законите са фундаментални за индивидуалното ви съществуване, не е възможно да не ги вземате предвид. Затова не можете да пренебрегвате проблемите, присъщи на битието ви, и да вярвате, че „Бог“ ще ви спаси от тях. Единствената ви надежда за окончателно измъкване от омагьосания кръг на човешките ви преживявания е да ги разпознавате, приемате и всяка минута да се стараете да се издигате над тях. В крайна сметка с чист ум, сърце и действия ще се слеете и ще станете „едно“ с Всемирното Любещо Съзнание – „Отца ви“, който върши своето ЛЮБЕЩО ДЕЛО във вас.” Писмо 3

„И макар „Отца ви” да действа във всеки човек, Той няма нищо човешко в СЕБЕ СИ. Ето защо Той не задържа нищо, не отхвърля нищо, не заклеймява нищо, дори не вижда „простъпките“. Делата, които наричате „грехове“, са от този свят и се наказват само в рамките на този свят, защото такъв е Законът за Земното Битие и – както добре знаете – ще пожънете каквото посеете. И тъй като черпите ЖИВОТ и УМ от „Отца“, но сами избирате разсъжденията, думите и делата си, каквото и да си мислите, казвате, вършите и вярвате, по-късно се връща обратно при вас в подобна форма. Не съществува наказание от Бога – бедите, които ви сполетяват, са си единствено ваши дела.“ Писмо 2

Закон 4: ИСКАТЕ ЛИ, ще получите; ТЪРСИТЕ ЛИ, ще намерите; ПОЧУКАТЕ ЛИ, ще ви се отвори. Законът за убедеността, за привличането и отблъскването.

Цялата планета и човечество са приели индивидуална форма от ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ, а то САМО ПО СЕБЕ СИ представлява ЗАКОНЪТ за УБЕДЕНОСТТА. Онова, в което хората наистина вярват – добро или зло (или са безразлични), в крайна сметка ще се прояви реално в живота им. Затова трябва да използват знанието от този извор, за да се освободят от най-разрушителното съзнание на този свят – его-съзнанието.

„Стремете се да ВЯРВАТЕ, молете се за ВЯРА и когато най-малко очаквате, ще ви бъде дадена. Старайте се да бъдете съвършено последователни в усилията си да откриете и осъществите контакт с Божественото и той със сигурност ще ви бъде подсигурен. Това е Закон на Съществуването: ИСКАТЕ ЛИ, ще получите; ТЪРСИТЕ ЛИ, ще намерите; ПОЧУКАТЕ ЛИ, ще ви се отвори. Намерете утеха. Вярвайте!” Послание 12

„Няма начин да избягате от нещо, което мислите, казвате или правите, тъй като сте родени от силата на Божественото Съзидателно Съзнание и по същия начин творите всичко, което си представяте. Ако искате добро за себе си, първо трябва да го дадете на другите. Нека самото ви съществуване бъде благословия за тях. Когато сте в хармония с останалите, живеете в съзвучие и със силата на Всемирното съзидателно съзнание и се вливате в потока на Майката „природа“, която представлява израстване, закрила, подхранване (физическо, умствено, духовно), изцеление и задоволяване на нуждите в система от закон и ред.” Писмо 1

Закон 5: Законът за любовта и интелигентността

Цялата Вселена, с всичките си галактики, е само СЪЗНАНИЕ – ЛЮБОВ и ИНТЕЛИГЕНТНОСТ в най-висшата си форма, работещи чрез взаимодействията на ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМА, който всъщност е „субстанцията“ на човешките умствени способности и емоционални импулси, такива, каквито се възприемат в полето на земния живот. Всички неща са ИМПУЛСИ НА СЪЗНАНИЕТО, направени видими чрез взаимодействията на електромагнетизма. Когато хората разберат това напълно и видят истинската роля, която играят в създаването на добро или лошо здраве, на щастие или нещастие ЗА СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ, тогава може би ще се убедят, че единственият разумен път напред е да СЛЕДВАТ ХРИСТОВИЯ ПЪТ… ПЪТЯ на БЕЗУСЛОВНАТА ЛЮБОВ.

„Искам напълно да осмислите всичко дотук, защото разбирането ви за случилото се по време на Големия Взрив ще ви даде бегъл поглед върху това, което е станало, когато ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ се разделя,за да сътвори индивидуална форма. ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ се РАЗЦЕПВА! ВОЛЯ и ЦЕЛ, ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА-Баща и ГРИЖОВНАТА ЛЮБОВ-Майка избухват, за да действат както независимо, така и съвместно. Съответните им „инструменти” са Електричество и Магнетизъм. От взрива на РАВНОВЕСИЕТО се поражда ВЕЛИКОТО НАМЕРЕНИЕ НА СЕБЕИЗРАЗЯВАНЕ. „Всемирното Осъзнаване на БИТИЕТО“ се превръща в Импулса за индивидуализирано осъзнаване на „Аз”-а, изискващ себеизразяване. ЖИВОТЪТ и „Аз”-ът са синоними в измерението на „материята”. Те стават съзнанието на „материята”.

Какво е съзнанието на ЖИВОТА? То е Баща-Интелигентност и Майка-Любов – Импулс на Движение и Импулс на Цел-грижа – оцеляване, изразено в материята като електричество и магнетизъм.” Писмо 5

Разделението на религиите

Друга основна идея в книгата, която много от читателите ѝ наричат „Новата Библия”, е изначалната равнопоставеност на всички хора в Божествената им Същност. Душата произхожда директно от Божественото Съзнание, където е обединена с другите души, и остава чиста и непорочна в същината си, въпреки допълненията, които я покриват и разяждат още от рождението, и въпреки различията във физическите качества и убежденията, насадени или придобити по време на земното съществуване.

„Без значение кои сте – какъв е цветът на кожата или на косата, която ви предпазва от слънцето, каква е формата на тялото ви, какъв език говорите, какви мисли минават през главата ви, какви думи използвате, какви дела вършите според вярванията и нагласите си, независимо от РАЗЛИКИТЕ ВЪВ ФИЗИКАТА И ЧОВЕШКОТО СИ СЪЗНАНИЕ, ВСИЧКИ вие сте еднакви. Родени сте от един и същ ИЗВОР НА БИТИЕ, с едно и също качество и потенциал във вечността, с един и същ безкраен духовен капацитет във всяко едно отношение. Единствените разлики между вас – мюсюлмански араби, руски евреи, американски християни, тибетски будисти, индийски индуси – са допълненията, наложени от генетичното ви наследство и раса; от средата, в която сте отраснали; от възпитанието в семейството и неговото социално положение; от образованието и обстоятелствата в живота ви. НО ВСИЧКИ тези неща са повърхностни. Те са детайли, маскиращи вашата Реалност, която наричате душа.” Писмо 4

„ЗАТОВА вие, които сте достатъчно еволюирали в духовното си разбиране за фундаменталното единство в своя ИЗВОР НА БИТИЕ – трябва бързо да се обедините и да потърсите връзка с духовните си съмишленици по цялата Земя, независимо какво се случва във външния ви свят. Трябва да се издигнете над религиозната си принадлежност – християни, мюсюлмани, суфи, евреи, израелци, палестинци, индуси, будисти и т.н. – и да започнете да гледате един на друг като на равни в убежището на Всемирната Любов и Всемирната Интелигентна Закрила; да бъдете в мир със себе си, един с друг и с онези, които са решени да се борят докрай. САМО ТАКА ПЛАНЕТАТА ВИ ЩЕ ОЦЕЛЕЕ СЛЕД СЪТРЕСЕНИЯТА, КОИТО ВИ ОЧАКВАТ.” Писмо 4

Истинската духовна цел

Разбира се, както стана дума в началото, истинската духовна цел според Учението в Писмата на Христос е тази, която всички велики Учители и пророци са проповядвали: да постигнем „пълно упование в Бога”, пълна вяра в ЕДИНСТВЕНИЯ Създател на цялото творение, достъпен за всеки, във всеки момент и без посредници.

„Вашата истинска цел на духовното ви пътешествие е да се освободите от оковите на човешкото си его и да осъществите още по-чист контакт с БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ. Крайното ви предначертание е да признаете НЕГОВАТА вездесъщност, както вътре в себе си, така и в ежедневните си занимания. Най-върховното ви духовно постижение е да достигнете до онзи екзалтиращ момент, когато най-после ще разберете, че земният ви ум и неговите желания са крайно ограничени. Те никога няма да ви донесат щастието и удовлетворението, които ще почувствате, когато се отърсите от себичността си и стигнете до БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ, търсейки ЕДИНСТВЕНО Висшия Път, Изобилния Живот и истинската духовна ЦЕЛ, които сами можете да реализирате в земната си форма.” Писмо 6

„Истинският идеал, истинското стремление, най-висшата цел е да разберете и преживеете Реалността отвъд и във всичко живо, която дава индивидуалното му съществуване. Може да Я наричате Бог, Аллах, Йехова, Безкрайна Интелигентност, Божествен Ум, Божествено Съзнание или Тао, но тези имена означават ИЗВОРА на БИТИЕТО ви – вашия СЪЗИДАТЕЛЕН ПРОИЗХОД. НАЙ-ВИСШИЯТ СТРЕМЕЖ Е да осъзнаете и преживеете Реалността зад и във всичко, която дава, поддържа и подкрепя индивидуалните същества. Това е целта, за която са ви говорили просветлените Учители, идвали на Земята.” Писмо 4

Егото

В книгата се отделя особено внимание на човешкото его – как се е появило, какво представлява, как функционира, каква е ролята му и какъв е начинът хората да го преодолеят, за да постигнат реален духовен напредък и да се впуснат в нов „мисловно-емоционален живот”, който е непосредствен израз на „Съзнателния живот Баща-Майка”, влял се в тях още в момента на зачеване. Защото истинското духовно просветление и единение с Божественото Съзнание може да се получи само след пречистването ни от зловредните импулси на егото.

„Искам да разберете напълно, че съм дошъл да ви съдействам, за да се освободите от нежеланите, ръководени от егото идеи и емоции, които в момента контролират ума ви. Тук съм изрично и за да ви насърча, и да „ви помогна“ (да, да „ви помогна“) да развиете в сърцето и душата си всички онези породени от любов мисли и чувства, които ще ви доведат до хармония с Божественото Съзнание. Моята най-съкровена и любеща цел е да ви извадя от сивите сенки на съществуването, които обитавате в момента, и да ви отведа под „слънцето” на духовното просветление, което ви очаква, след като овладеете импулсите на егото си. Тогава ще слеете душата си с „Баща-Майка-Живот” и ще навлезете в хармонията на безусловната любов към всичко.” Писмо 6

„ЖИВОТЪТ, роден от ЕКСПЛОЗИЯТА НА ВСЕМИРНОТО, е истинската основа и източник на земното съзнание. Следователно също както е съзидателно Съзнанието „Баща-Майка”, така е съзидателно и човешкото МИСЛЕНЕ, защото „мислите и чувствата” са едновременно упражняване и обединяване на неговите двойствени инструменти. Затова Импулсите на Свързване-Отхвърляне в индивидуалната личност също стават силно съзидателни, тъй като определят – и материализират – „формите на съзнание” на „желаните неща” и „отхвърляните неща”. Това е втората фундаментална „тайна” на вашата Вселена.” Писмо 5

ОТЗИВИ

„Бог да ви благослови за тези Писма!
Тук вече дори не става дума за „вярване” а за „знаене”! Аз не вярвам в нищо, докато не попадне на мястото си като липсващ пъзел в съзнанието ми. Никога не съм била религиозна, винаги нещо логично липсваше в религиите, които изучавах половин век. Този път, за мен лично, Писмата на Христос са абсолютното доказателство за ИСТИНАТА, която съм носила в себе си през своя дълъг живот и която съм търсила също така половин век, но никога досега не е била така представена и доказана от точно Този, който не можах да приема такъв, какъвто е „предложен” от църквата, с всичките последствия от религиозните убеждения и ВЯРА на „последователите” Му за цели 2000 години! Писмата на Христос са духовната революция, от която имах нужда, преди да се срещна лично с Него! Искрено БЛАГОДАРЯ освен на ХРИСТОС, така и на всеки и всички останали, които „доведоха” до мен този дар от Бога! Сляпата вяра без ум е опасна! Христос иска да ЗНАЕМ, преди да вярваме! Затова дойдоха тези Писма. Българите са благословени да ги имат, на родния си език при това. Чета ги на английски, но за българина има друг ефект, ако ги чете на български! Благодаря за чудесния превод на един така труден и отговорен материал! Бог да благослови хората, предали това съкровище на човечеството! Дано този път бъде разбрано правилно, да стане същността на човека и замени сляпата, дискриминираща „вяра” с възвишено, интелигентно съзнание, съзерцавайки и приемайки БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ и ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ с отворени очи, умове и сърца – така, както ХРИСТОС ни учи в Писмата си да го направим! Н. Б., септември 2016 г.

„Прочетох я. Забележително четиво! Мисля, че Бог ми се откри по подобен начин, затова съм впечатлена от всичко описано в нея. Много ми харесва описанието на Царството Божие – то е състояние на ума и сърцето. Не мисля, че съм срещала по добро. А разделението на толкова много религии, които претендират за достоверност, не може всичките да са истинни, защото Бог е един и няма как да се раздели така, че всички да са прави.” М. В., септември 2016 г.

„Аз ще съм кратък… Тези текстове са най вдъхновяващото нещо, което някога съм чел!!! С всяко ново препрочитане осъзнавам нещо ново… Трябва не просто да четете, а да се потопите в текстовете!!!” Ж. Ж., август 2016 г.

Повече отзиви може да намерите в секция “Споделено”.

Анастасия

2 thoughts on ““Писмата на Христос” – това, което не очаквате

 1. Това е единствената истина.всички духовни учители я проповядват.Самият БУДА ги е изразил всички тези неща много преди раждането на Исус.Не е възможно истината да е различна.Има една книга Аллах Ра на Анастасия която също доста подробно разглежда тези въпроси

 2. книгата е “Аллатра”- на А.Нових. И да, говори с различни думи за същите неща.
  Благодаря за тези Писма, благодаря.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *