Въведение

Христос казва: „Дойдох да поправя погрешните тълкувания на учението, което проповядвах, когато бях известен като „ИСУС“ преди 2000 години в Палестина.“

Христос казва още: „Тъй като хората са на прага на световна криза от неизмерим мащаб, жизненоважно за тяхното оцеляване е Думите Ми да достигнат до онези, които слушат. Не знаете много за истинските процеси на сътворението, в които самите вие играете важна роля. Наложително е да ги разберете в достатъчна степен, за да можете да се впуснете в прилагането на една по-висша визия за цялото човечество.“

„Не е възможно моето духовно съзнание да приеме човешка форма; за да мога да говоря директно с вас, препрограмирах и подготвих възприемчив и покорен ум, който да получи Истината ми и да я облече в думи. Тя е моят „Писар“.

Христовият Писар: Преди да прочетете Писмата, вероятно ще поискате да научите как се постига въпросното предаване на информация от съзнание в съзнание.

Подготовката ми да стана Писар на Христос започна преди четиридесет години, когато се натъкнах на сериозни затруднения в работата си като фермер. Тогава бях ревностна християнка и го помолих за помощ. Един неочаквано мощен отговор ме накара да преразгледам и отхвърля всички религиозни догми. Получих просветление, което ме поведе по нов път в професията и обучението ми; започнах бизнес, в който работих с много хора и който процъфтяваше. В продължение на седем години се радвах на успех и бях много щастлива. За да израсна духовно, по-късно преживях различни травматизиращи и драматични човешки изпитания. След много страдания и научени уроци успях да се извися над тях.

Една вечер, в отговор на молбите ми за напътствие, присъствието на Христос стана реалност и получих неоспоримо доказателство за идентичността му. Той ми говори в продължение на час, изпращайки мощни вълни на Космична Любов през тялото ми. Даде ми кратко описание на това, което би трябвало да науча и в крайна сметка да постигна. Две седмици по-късно ме преведе през едно надхвърлящо представите ми преживяване на Съзнателно Единение с „Бога“. Аз се превърнах в лечител и средство за някои мигновени изцеления.

Между 1966 и 1978 година, във важни моменти от живота си, му задавах въпроси и той ме запозна с духовно-научните принципи, изложени сега в Писмата му

Една нощ през 1975 година ме споходиха видения за събития в периода между 1983 и 1994 година, които се сбъднаха до едно. Отново ми бе казано, че в бъдеще ще ми бъде възложена задача.

В крайна сметка, след много и различни перипетии, винаги облекчавани от силната ми връзка с Христос и от моите задълбочаващи се познания и лични преживявания на „Първопричината“, попаднах в настоящия си дом. Вече двадесет години живея тук все по-уединено, понякога в близък и ясен контакт с него, а друг път сама – затвърждавайки вярата и търпението си в периоди на духовна суша. През последните четири от тях преминах през умствено и емоционално пречистване, вследствие на което постигнах целта си – вътрешен мир и радост. Това беше много ясно изразен процес, на който Христос ме подложи. Когато се освободих изцяло от собственото си „Аз“ и станах податлива и възприемчива, Гласът се зае да ми диктува и Писмата започнаха да добиват своя настоящ вид.

Тези Писма са изцяло дело на Христос. В тях няма заемки от други литературни произведения, макар през последните години да има автори, които несъмнено са били вдъхновени от Неговата Истина.

Всички, които са в хармония с Христовото Съзнание, са благословени.

Аз съм просто „Христовият Писар“ и нищо повече.

Учението на Христос

Вашият коментар