Въведение

Христос казва:

„Дойдох да поправя грешните тълкувания на учението,
което ви дадох, когато бях известен като „Исус“
преди две хиляди години в Палестина.“

Казва още: „Тъй като хората са на прага на световна криза с неизмерим мащаб, жизненоважно за вашето оцеляване е аз, Христос, да достигна до всички, които ще чуят. Не знаете много за истинските процеси на сътворение, в които самите вие играете съществена роля. Наложително е да ги разберете достатъчно, защото това ще ви позволи да започнете да прилагате една по-висша визия за цялото човечество.

Не е възможно моето духовно съзнание да приеме човешка форма; за да мога да говоря директно с вас, пречистих и подготвих възприемчив и покорен ум, който да получи Истината и да я пресъздаде с думи. Тя е моят Писар.”

Христовият Писар: Преди да прочетете Писмата, може би искате да знаете как се постига това духовно предаване на съобщения от съзнание в съзнание.

Подготовката ми да стана писар на Христос започна преди четиридесет години, когато се натъкнах на сериозни затруднения в работата си като фермер. Тогава бях ревностна християнка и когато го помолих за помощ, един неочаквано мощен отговор ме накара да преразгледам и отхвърля всички религиозни догми. Получих просветление, което ме поведе към нови направления в работата и обучението ми; започнах бизнес, който беше свързан с човешки ресурси и който процъфтяваше. В продължение на седем години се радвах на успех и бях много щастлива. За да израсна в духовното си разбиране, по-късно преминах през различни травматизиращи и драматични човешки преживявания и след много страдания и болезнено научени уроци, успях да ги превъзмогна душевно.

Една вечер, в отговор на молитвата ми за напътствия, присъствието на Христос стана реалност и той ми даде неоспоримо доказателство за идентичността си. Говори с мен около час, като изпращаше мощни вълни на Космична Любов през тялото ми, и описа накратко това, което би трябвало да науча и в крайна сметка – да постигна. Две седмици по-късно ме преведе през едно надхвърлящо представите ми преживяване на Съзнателно Единение с „Бога“, след което станах лечител и средство за някои мигновени изцеления.

Между 1966 и 1978 година, във важни моменти от живота ми и в отговор на моите въпроси, Христос ме запозна с духовно-научните принципи, които сега обяснява в Писмата си. Една нощ през 1975-а получих видения за събития в периода от 1983-а до 1994-а, които се сбъднаха до едно. Отново ми беше казано, че в бъдеще ми предстои работа.

В крайна сметка, след много и различни перипетии, винаги облекчавани от силната ми връзка с Христос и от моите задълбочаващи се познания и лични преживявания на „Първопричината“, попаднах в настоящия си дом. Вече двадесет години живея тук все по-уединено, понякога в ясен и близък контакт с него, друг път оставена сама да укрепвам вярата и търпението си в периоди на духовна суша. През последните четири години бях преведена през умствено-емоционално пречистване, вследствие на което постигнах целта си – вътрешен покой и радост.

Христос ме подложи на постепенен, но много ясно изразен процес на усъвършенстване. Когато се освободих изцяло от собственото си „Аз“ и вече бях достатъчно предразположена и възприемчива, Гласът се зае да ми диктува и Писмата започнаха да се оформят.

Тези Писма са изцяло дело на Христос. В тях няма заемки от друга литература, макар че през последните години някои автори несъмнено са получили своите вдъхновени прозрения от Истината, която неговото съзнание излъчва.

Всички, които са в хармония с Христовото Съзнание, са щедро благословени. Аз съм просто „Христовият Писар“ и нищо повече.

Послание 1 >>>

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *