Молитви от последователи

Молитви от последователи на Христовия Път

(Молитва от В. К., 2015 г.):

БОЖЕСТВЕН ЖИВОТ БАЩА-МАЙКА,
Моля те, напътствай ме как да смирявам импулсите на егото си и да освободя душата си, за да може тя да определя човешката ми личност.

БОЖЕСТВЕНО СЪЗНАНИЕ,
Отдавам се на Твоята грижа, за да ме поведеш в „Небесното Царство“ на Съзнанието и Ерата на Любов и Мир тук, на Земята.

Благодаря!

(Молитва от М. Е., 2015 г.):

Възлюбени Баща-Майка-Живот,
моля те да разпростреш Божественото Си Съзнание в духа и сърцето ми, за да мога по-добре да осъзная Твоето Присъствие в мен и около мен. Моля те, помогни ми да слушам така, че да се изпълня с Твоето Съзнание на Бащина Любов и вътре в себе си да знам, че макар да си Всемирно, за мен си също и Индивидуално. И когато се науча да слушам, ще бъда изпълнен(а) с Любовта на Твоето Съзнание и ще БЪДА тази Любов, която всъщност съм. Моля те да мога да се вслушвам в думите на Христос и да бъда част от стадото ти; да бъда толкова лишен(а) от его, че единствено Божественото Ти Съзнание да контролира ума и сърцето ми.

Възлюбени Баща-Майка-Живот, такава днес е моята молитва и моето намерение. Знам, че Твоето Любещо Съзнание вече прониква в съществото ми, както и във всичко, към което насочвам вниманието си. Благодаря!

(Молитва от М. Е., 2016 г.):

Възлюбен извор на съществуването, ЖИВОТ-баща-майка на целия свят,
отваряме сърцето и ума си, за да получим твоя живот и твоята божествена любов, така че те да протичат през всеки атом и всяка клетка на тялото ни и да повишават нашето единство с теб.

Днес се молим с цялото си сърце и същество, за да поискаме да отпечаташ в нас Закона и реда, които са твоя същност. Помогни на нас и на всички по Земята да бъдем по-чувствителни към този прекрасен аспект на славното Ти Присъствие; да бъдем напълно наясно със Закона и Реда, които си Ти, за да осъзнаваме хармонията, сътрудничеството и любеща солидарност на всеки атом и всяка клетка на своето физическо тяло.

ПОМОГНИ НИ ДА ВЪЗПРИЕМЕМ, ЧЕ КОГАТО СЕ ЧУВСТВАМЕ В МИР И ХАРМОНИЯ, НИЕ ВСЪЩНОСТ УСЕЩАМЕ ТВОЯТА БОЖЕСТВЕНА ЦЕЛ, КОЯТО Е ДА БЪДЕМ ВЕДРИ И СПОКОЙНИ В ЦЯЛОТО СИ СЪЩЕСТВО. НАПРАВИ НИ ДУХОВНО ОСЪЗНАТИ, ЧЕ ТИ РАБОТИШ ВЪВ ВСЕКИ АТОМ НА ОРГАНИЗМА НИ.

О, ИЗТОЧНИК И ВЪЗЛЮБЕН БАЩА, ИЗПЪЛНИ УМОВЕТЕ  И СЪРЦАТА НИ СЪС СМИСЪЛА НА ТВОЕТО ПРИСЪСТВИЕ, ТАКА ЧЕ ДА ЧУВСТВАМЕ БЕЗУСЛОВНА ЛЮБОВ КЪМ СЪЩЕСТВАТА И КЪМ ВСИЧКО ОКОЛО СЕБЕ СИ И ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ, за да сме наясно с техните нужди и да можем спонтанно да споделяме, благославяме и съдействаме за най-висшето им добро по всички възможни начини.

Христос ни казва да поискаме от него това, което ни е необходимо и което желаем, и ни обеща, че ще го получим. Позволи ни да вярваме с пълна убеденост и разбиране, че всичко, което сме потърсили, се проявява веднага в нас и в нашия живот.

Благодаря Ти искрено, с любов и признателност за момента на истинско единство с теб, възлюбени Отче, и на постоянството на това единение, въпреки грижите, които живота ни поднася. Моля се да получа дарбата да чувствам нашата истинска връзка, дори когато умът ми е обезпокоен. Обичам те.

<<< Утвърждения Молитви от Христовия Писар Молитви от последователи

Молитви от последователи

Вашият коментар