Молитви от последователи

Молитви от последователи на Христовия Път

(В. Г., 2015 г.):

БОЖЕСТВЕН ЖИВОТ, БАЩА-МАЙКА,
Моля те, напътствай ме как да смирявам импулсите на егото си и да освобождавам все повече душата си, за да може тя да определя човешката ми личност.

БОЖЕСТВЕНО СЪЗНАНИЕ,
Отдавам се на Твоята грижа, за да ме поведеш в „Небесното Царство“ на Съзнанието и Ерата на Любов и Мир тук, на Земята.

Благодаря!

(М. Е., 2015 г.):

Възлюбени Баща-Майка-Живот,
моля те да разпростреш Божественото Си Съзнание в духа и сърцето ми, за да мога по-добре да осъзная Твоето Присъствие в мен и около мен. Моля те, помогни ми да слушам така, че да се изпълня с Твоето Съзнание на Бащина Любов и вътре в себе си да знам, че макар да си Всемирно, за мен си също и Индивидуално. И когато се науча да слушам, ще бъда изпълнен(а) с Любовта на Твоето Съзнание и ще БЪДА тази Любов, която всъщност съм. Моля те да мога да се вслушвам в думите на Христос и да бъда част от стадото ти; да бъда толкова лишен(а) от его, че единствено Божественото Ти Съзнание да контролира ума и сърцето ми.

Възлюбени Баща-Майка-Живот, такава днес е моята молитва и моето намерение. Знам, че Твоето Любещо Съзнание вече прониква в съществото ми, както и във всичко, към което насочвам вниманието си. Благодаря!

(М. Е., 2016 г.):

Възлюбен извор на съществуването, ЖИВОТ-баща-майка на целия свят,
отваряме сърцето и ума си, за да получим твоя живот и твоята божествена любов, така че те да протичат през всеки атом и всяка клетка на тялото ни и да повишават нашето единство с теб.

Днес се молим с цялото си сърце и същество, за да поискаме да отпечаташ в нас Закона и реда, които са твоя същност. Помогни на нас и на всички по Земята да бъдем по-чувствителни към този прекрасен аспект на славното Ти Присъствие; да бъдем напълно наясно със Закона и Реда, които си Ти, за да осъзнаваме хармонията, сътрудничеството и любеща солидарност на всеки атом и всяка клетка на своето физическо тяло.

ПОМОГНИ НИ ДА ВЪЗПРИЕМЕМ, ЧЕ КОГАТО СЕ ЧУВСТВАМЕ В МИР И ХАРМОНИЯ, НИЕ ВСЪЩНОСТ УСЕЩАМЕ ТВОЯТА БОЖЕСТВЕНА ЦЕЛ, КОЯТО Е ДА БЪДЕМ ВЕДРИ И СПОКОЙНИ В ЦЯЛОТО СИ СЪЩЕСТВО. НАПРАВИ НИ ДУХОВНО ОСЪЗНАТИ, ЧЕ ТИ РАБОТИШ ВЪВ ВСЕКИ АТОМ НА ОРГАНИЗМА НИ.

О, ИЗТОЧНИК И ВЪЗЛЮБЕН БАЩА, ИЗПЪЛНИ УМОВЕТЕ  И СЪРЦАТА НИ СЪС СМИСЪЛА НА ТВОЕТО ПРИСЪСТВИЕ, ТАКА ЧЕ ДА ЧУВСТВАМЕ БЕЗУСЛОВНА ЛЮБОВ КЪМ СЪЩЕСТВАТА И КЪМ ВСИЧКО ОКОЛО СЕБЕ СИ И ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ, за да сме наясно с техните нужди и да можем спонтанно да споделяме, благославяме и съдействаме за най-висшето им добро по всички възможни начини.

Христос ни казва да поискаме от него това, което ни е необходимо и което желаем, и ни обеща, че ще го получим. Позволи ни да вярваме с пълна убеденост и разбиране, че всичко, което сме потърсили, се проявява веднага в нас и в нашия живот.

Благодаря Ти искрено, с любов и признателност за момента на истинско единство с теб, възлюбени Отче, и на постоянството на това единение, въпреки грижите, които живота ни поднася. Моля се да получа дарбата да чувствам нашата истинска връзка, дори когато умът ми е обезпокоен. Обичам те.

(Ж. Ж., 2018 г.):

Божествено Съзнание, Баща-Майка-Живот,
Благодаря, че се грижиш за мен!
Благодаря, че ме вдъхновяваш, благодаря, че ме извисяваш!
Благодаря, Благодаря, Благодаря!!!

(С. С., 2018 г.):

Божествено Съзнание,
моля за освобождение от бремето на всяка идея, която противоречи на истинската безусловна Любов. Освободи ме от всяка его мисъл, его чувство, его желание, съмнение, критика и самоосъждане. Помогни ми да се освободя от остарели мисловни емоционални и поведенчески модели.
Помогни ми да преодолея болката, разочарованието и отхвърлянето на другите. Издигни ме до пълното разбиране, че ТИ си единствената реалност – да вляза в нея и да остана уравновесена в опрощение и загриженост за щастието и благополучието на другите.
Моля те да проникнеш в моето човешко съзнание и да поемеш контрола, носейки ми божествена мъдрост и божествена Любов.
Благослови моя живот и живота на всички, с които съм свързана по някакъв начин, както и Света като цяло.
Помогни ми да стана по-просветлена – да се издигна в подходяща радост и смях, за да съдействам в озаряването на Духа на всеки около мен.
Помогни ми да се науча да слушам, да контролирам поривите на егото и да заменя всички импулси на моето его с Безусловна Любов. Дай ми думи с които да излекувам болките на другите.
Знам, че утрешният ден ще бъде съвършен, защото Божествено Съзнание изпълва ума и сърцето ми. Божествено Съзнание прониква в моето човешко съзнание и утвържденията ми са мощни и носят Живот.
Виждам, че те са семената на бъдещи събития.
Благодаря ти!

Молитва за Разпространение на Писмата.
(Колет, Франция, 2018 г.)

Любими Баща-Майка-Живот,
смирено те моля,
в твоето ВСЕМИРНО ПРОСТРАНСТВО да се зародят необходимите импулси за разпространение на знанието в „Писмата на Христос” по целия свят.
Смирено те моля,
към „Писмата на Христос“ да бъде насочена всяка личност, готова и нетърпелива да те приеме в ума и сърцето си и да може да открие твоята ИСТИНА, която се съдържа в тях.
Смирено те моля,
семената на Христовите думи да се разпространят по възможно най-бързия и удивителен начин във всяка страна и в най-отдалечените краища на планетата.
Отправям тази молитва към Теб и знам, че точно в този момент тя се оформя в невидимото, защото вярвам в Твоята ЛЮБОВ към Човечеството и към цялата Земя.
С радост и признателност ти благодаря!

Молитва за Христовия Писар
(Бабет от Валенсия, Испания, 2018 г.)

Любими Баща-Майка-Живот,
безкрайна Красота, универсално присъстваща
и действаща във всяко нещо, благодарим ти!
В този момент ние, последователите на Христос, твоите деца, в нашия малък Оазис
на Любов и Мир провъзгласяваме, че усилията на Христовия Писар дават изобилен плод!
Записвайки посланието от Христовото Съзнание в „Писмата на Христос“,
тя е достигнала напълно до същината на човешкото съществуване.
Ние знаем това, вярваме го.
Разбираме и сме съвършено убедени, че тя е била родена в Христовото съзнание –
СЪЗНАНИЕТО, което сияе във Вселената.
Тя е работила под диктовката на Христос, за да служи на всички човешки същества
и да им предаде най-чистото послание за благополучие и просветление,
което някога е било давано на Човечеството.
Нейното намерение да посвети духовното си израстване на другите е най-ефикасното средство
да отвори здраво заключените сърца за Истината на Творението, на която ни учи Христос!
Всемогъщи Отче, Христовият Писар предаде потока на твоята мощна духовна енергия,
протичаща чрез Христос, и това са Писмата – върховната благословия,
кълновете на семената на просветлението!
Ето защо Баща-Майка-Живот, сърцевина на нашето същество, ние те молим да продължаваш
да подхранваш духа на Христовия Писар с безграничната си любов, както слънцето подхранва едно цвете.
Нека благотворната ти енергия се влее в Нея и да обгърне всяка клетка, всеки атом на нейното тяло.
Знаем и вярваме силно, че твоето излъчване, Баща-Майка Живот, е излъчване на Здраве и съвършена Жизненост;
че повишава вибрациите за здраве, носи подкрепа и облекчение на цялото тяло на Христовия Писар.
Баща-Майка-Живот, Божествено Съзнание, благодарим ти за това обновяване,толкова красиво,
колкото и когато наблюдаваме и се възхищаваме на природата в някоя пролетна утрин.
И това наистина се случва сега, точно в този момент.
Благодарим ти, Баща-Майка-Живот, защото бдиш за духовния и физически комфорт на любимия ни Христов Писар.
Ние те обичаме!

(Г. И., 2018 г.):
Аз съм ЖИВОТЪТ, ИСТИНАТА и ПЪТЯТ
(озвучена)

АЗ и Отца ми едно сме. Аз съм в единение с Божествения Живот. Бог е в мен и аз съм в него, ние сме едно цяло. АЗ съм в истинска връзка с Извора на Битието. Извисявам ума и сърцето си до Божественото Съзнание. Отца ми помага, изцелява и закриля, защото аз съм Божествено Съзнание, проявено във видима форма.

Обръщам се към Създателя и моля за Съдействие Висшето съзнание да се влее във моето Съзнание.

Покайвам се за всичко, което съм в сърцето и ума си, отнасям грешките си до „Отца“ и моля за прошка. Моля за сила да се освободя от лошите мисли, думи и дела и окончателно да се пречистя от тях. Знам, че Царство Небесното е вътре в мен. Нека всяко мое действие е продиктувано от безусловна Любов. АЗ издигам мислите и чувствата си към ВИСШЕТО, КОЕТО СТОИ ЗАД СЪЗИДАНИЕТО, и се моля за просветление.

АЗ се възползвам от Божествените възможности, които ми се предоставят и ми помагат за напредъка ми. Обръщам се към Отца във всеки един момент и виждам как „Любовта Му“ действа вътре в мен. Непрекъснато, във всеки един момент разчитам на Божественото Съзнание за подкрепа. Божественият Живот ме залива с дарове, изобилие от радост и щастие, приятели и ми осигурява чисто сърце, чист и ясен ум. Бог ме чува и ми отговаря сред мира и покоя на цялото ми същество, и ми дава всичко, от което се нуждая.

Моля за вдъхновение, всеки ден слушам внимателно и чувам Гласа на Висшето Съзнание вътре в мен. Отварям себе си, за да получавам сила, мощ, вдъхновение и любов директно от „Любещото Съзнание на Отца“. Позволявам на Божественото Съзнание да ми покаже как да пренаредя нещата, за да съм в постоянно единение с него. Моето съзнание привлича благодат в живота ми. АЗ извисявам ума, душата и тялото си в своя Източник и съм в постоянен контакт с него, който обновява и ободрява духа ми.

Божествената Природа на Битието се пропива във вибрационните честоти на съзнанието ми и то се издига, укрепва и извисява. В ума, сърцето и слънчевия сплит нахлува по-висше вдъхновение. АЗ черпя Живот от Божествената Реалност. Силата ми се допълва с Божествената сила. Аз привличам в ума и емоциите си естеството на Божественото Битие и го предавам на електромагнитните полета около мен. Божествената Реалност се връща в тялото ми и всеки орган става още по-здрав. Настройвам се във всекидневна хармония с Божествената Реалност. ИСТИНАТА НА БИТИЕТО се влива в мен. Душевните качества на Божествената Любов – състрадание, разбиране, търпение, грижовност, нежност – контролират естествените импулси на АЗ-а да удовлетворява и защитава. Душата ми се приближава до Божествената Реалност и се обединява повторно с нея. АЗ съм в единение с ИЗВОРА на БИТИЕТО.

В моя ума цари покой. Психиката ми се развива, подхранва и извисява, душата ми говори ясно, което допринася за израстването ми и израстването на всеки с който контактувам. Аз съм във все по-близък контакт и синхрон с Божествената Реалност, разцъфтявам и постигам удовлетворение. АЗ съм Божествената Любов в действие. Истинската „Реалност“ озарява ума ми. Безкрайната Реалност навлиза в живота ми, въвежда напълно нов порядък, предизвиква в ума ми Висша визия за Висше начинание и ме отвежда до Висши области на действие.

Отричам се от собственото „Аз“ и се отдавам на Божествения Живот. Цялата същност на БОЖЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ вече протича през ума ми, сърцето ми, тялото ми, взаимоотношенията ми и преживяванията ми. Ръководена съм изцяло се от БОЖЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ и следвам интуицията си.

Божествена Светлина, Благодаря Ти за силата и вдъхновението да покажа равенството си с всички останали. Изпращам своята признателност и любов към Божествената Светлина и хората, които преди много, много години са положили основите на сегашното ми благополучие.

Благодаря ти от цялото си сърце!

Аудио-файл за изтегляне: от този линк чрез символа върху контролата или с десен бутон.

<<< Утвърждения Молитви от Христовия Писар Молитви от последователи

Молитви от последователи

Вашият коментар