Писмата на Христос – Писмо 6, стр. 5

ИСТИНСКАТА ЦЕЛ на вашето съществуване е да овладеете егото си, като достигате в мислите и чувствата си до… „ОНОВА”…, КОЕТО УСЕЩАТЕ, ЧЕ СТОИ ЗАД СЪЗИДАНИЕТО, и непрекъснато се молите за просветление. Това е първата стъпка, която трябва да направите към величествения момент, когато ще се свържете с БОЖЕСТВЕНОТО. След което, чрез постоянно пречистване на его-подбудите си, ще се придвижвате напред до повторното си влизане в онова „небесно състояние”, от което душата ви се е родила и придобила своята индивидуалност.

А как е станало СЪТВОРЕНИЕТО НА ИНДИВИДУАЛНОСТТА? Както казах по-рано, ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ достига до висока точка на взаимно сдържане и настъпва взрив, който откъсва

****
ИМПУЛСА НА СЪЗИДАТЕЛНАТА ВОЛЯ
от ИМПУЛСА НА ЛЮБЕЩИТЕ ЦЕЛИ.
Те се разделят и започват да действат в творението като
Баща-Интелигентност       :       Майка-Любов,
видими като
 
                                              Електричество       :       Магнетизъм „Свързване – Отхвърляне”
!
Живот
!
Повторно единени в равновесие като
БОЖЕСТВЕНО СЪЗНАНИЕ
!
Ж И В О Т

Следователно „материята” далеч не е твърда и непредвидима. В действителност видимият свят е: ум/дейност, които винаги работят заедно с магнитно-емоционалното Свързване-Отхвърляне, познато също като „Привличане-Отблъскване”.

Бащата Интелигентност, физическото електричество,
и
Майката Любов, физическото магнитно „Свързване-Отхвърляне”,
заедно създават дете – ЕГОТО.
!
Този ИМПУЛС на ИНДИВИДУАЛНОСТ

е роден и приел неизменна и последователна форма в енергиите на творението, за да гарантира, че различните електрически сили, проявяващи се като протони, електрони и останалите от „бандата на частиците” и открити с вълнение от науката, не само няма да се разпръснат безконтролно в разединено „аморфно състояние”, но и ще бъдат възпирани и контролирани от магнитния ИМПУЛС на Майката Любов „свързване-отхвърляне”, за да приемат видим облик.

Науката може да оспори предходното, тъй като е положила огромни усилия да опише със своеобразни термини различните „процеси и енергии на свързване/привличане”. Тя е свободна да ги нарича както пожелае, което не променя факта, че тези енергии са произлезли от великия първичен ИМПУЛС на МАЙКАТА ЛЮБОВ, чиято ПЪРВИЧНА СЪЗНАТЕЛНА функция е да оформи индивидуалност.

ИМПУЛСЪТ на „Бащиния Интелигентен Живот” дава електрическия тласък за сътворение.

ИМПУЛСЪТ на „Майчината Любеща Целенасоченост” осигурява „привличането/свързването”, за да ограничи и постави под контрол електрическия тласък в индивидуалността, и „отблъскването/отхвърлянето”, за да гарантира нейното оцеляване.

Това е процесът на сътворение.

Науката може да разглежда съзиданието само като зрител. Въпреки че нейните представители са хора със свой собствен житейски опит, човешкият ум може само да наблюдава това, което вече е било създадено, но не е в състояние да навлезе в тайнствените процеси на сътворение, скрити в „материята” и най-фундаменталните енергийни полета.

Учените никога няма да бъдат способни да определят МОТИВИРАЩИЯ ФАКТОР „Х”, който поражда силите, контролиращи създаването на индивидуална форма. Всичко, което могат да кажат по този въпрос, няма особено значение за вас като личности и няма да промени ни най-малко вашия начин на живот, здраве, среда, чувства или постижения.

Това, което трябва да знаете – и специално съм дошъл да ви кажа, – е как да избягвате себелюбивите притежателно-защитни подбуди, дадени ви от ЕГОТО, за да гарантира индивидуалността, оцеляването и вродения ви копнеж да се върнете към радостта и щастието, от които цялото творение е придобило ЖИВОТ.

Така ще разберете защо първоначално дойдох на Земята и защо идвам в настоящия момент – за да направя нещо, което никой учен никога няма да може да направи за вас. Ще помогна на душите ви да се измъкнат от ограниченията на его-подбудите и да се впуснат в нова програма на „мисловно-емоционално съществуване”, което ще бъде пряк израз на „Съзнанието Баща-Майка-Живот”, влят във вас и в цялото човечество в момента на зачеване.

Тъй като егото притежава електрическия тласък „Дейност-Съзидание“ и магнитно-емоционалните импулси „Свързване-Отхвърляне”, мислите, чувствата и действията, които то поражда, са заредени с физически електромагнитен живот. Той ще създаде идентични живи форми, които в крайна сметка ще се материализират в ежедневието на его-твореца и ще се проявят не само като преживявания, но и като смущения в неговите физически процеси – ще станат причина за неразположения, вируси или заболявания.

Затова, когато душата излиза от своята капсула на човешкото его-съзнание, имате чудесен повод за радост, защото извисяващото се духовно съзнание ще създаде хармоничните животворни условия, които носи в себе си. И обратното – тъжно е, когато земното съзнание е изцяло под контрола на егото и причинява неразположения, изпитания и несгоди, както в житейския опит, така и във физическото състояние.

Затова ви казвам: ако не харесвате своя свят и имате достатъчно вяра и последователна воля, вие разполагате с властта да промените „условията си на съществуване”, точно там, където сте.

Повтарям по друг начин, за да привлека вниманието ви: ако останете на сегашното си ниво на човешко функциониране и мислене, ще преживявате само сегашното си ниво на човешко съществуване. Ще бъдете заключени в упорита работа за нищожен живот, изпълнен с безброй проблеми – бедност, влошено здраве, зависимости, сковани от смазващ страх и изложени на всевъзможни злонамерени атаки. Ще останете обременени от настоящите условия, докато не разберете как да ги промените.

Това е вашата златна възможност да поемете контрол над живота си както никога преди, като овладеете мислите и емоциите си – електрическите и магнитните импулси, отпечатъците на бъдещите ви преживявания. Защото вие сте като грънчари, които разполагат с глина и всеки ден оформят съдове и прибори за лична употреба. СЪЗНАНИЕТО е глината – материалът, с който моделирате живота си и условията в него. Вие сами създавате всяка своя опитност.

Ако се вслушате в думите ми, ако разберете истинския си произход, вярвате в него и използвате това знание в ежедневието си, чрез мислите си можете да промените бъдещето си. Можете да влияете на средата, дома, семейството и работата си; на хората, с които сте свързани, дори на животните, растенията и климата.

Това, което непоколебимо държите в ума си, приема външна форма.

Ето защо за вашето духовно и лично човешко развитие е изключително важно да осъзнаете напълно всичко, на което се опитвам да ви науча. Не мислете, че тези Писма са прекалено трудни за разбиране и затова трябва да преминете към някакъв по-лесен начин да намерите щастие. Повярвайте ми, за вас няма друг ПРАВИЛЕН и по-лесен начин да постигнете равновесието и щастието, които търсите, защото моите думи описват ВСЕМИРНАТА ИСТИНА ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО И ЖИВОТА, с която в момента градите или рушите битието си.

В същото време бъдете сигурни, че никога няма да можете да създадете нови условия за себе си, докато не откриете КАК и ЗАЩО сте формирали разрушителни и негативни обстоятелства в миналото. Всичко, което преживявате в момента, сте произвели и задвижили с предишни свои мисли, думи и действия. Така че не се възмущавайте от сегашните условия и обстоятелства – вие сами сте си ги създали.

Затова бъдете разумни, прочетете моите Писма и посветете цялата си сила и воля да откриете средствата, които преди сте използвали от невежество, за да рушите живота си. После направете нужните стъпки, за да пречистите съзнанието си.

<<<Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща>>>

как е станало СЪТВОРЕНИЕТО НА ИНДИВИДУАЛНОСТТА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *