Писмата на Христос – Писмо 5, стр. 7

Преди да ви обясня как е възможно, искам да предприема определени стъпки, за да помогна на умовете ви да усвоят необятността на… „ОНОВА“…, от което е произлязло вашето същество. След като прочетете оставащите до края на Писмото страници, медитирайте и визуализирайте всеки отделен абзац, защото само така „думите“ ще започнат да прерастват в осъзнаване и да поемат духовната реалност на истинското си значение.

ВСИЧКО (духовно, видимо/невидимо/въображаемо) е
СЪЗНАНИЕ/ОСЪЗНАВАНЕ.
Първичното всеобхватно естество на СЪЗНАНИЕТО
е ОСЪЗНАВАНЕТО.
Не е възможно да има съзнание без осъзнаване.
Всичко, което виждате, докосвате, чувате, усещате, познавате, е
видимо проявено СЪЗНАНИЕ/ОСЪЗНАВАНЕ.
Няма нищо във Вселената, което да не е
видимо проявено СЪЗНАНИЕ.

СЪЗНАНИЕТО/ОСЪЗНАВАНЕТО е безкрайно и вечно.

Има ДВЕ ИЗМЕРЕНИЯ на СЪЗНАНИЕ,
едновременно във и отвъд
вашето земно ниво на съществуване –
на тежката „материя” и „твърдата форма“.

ВЪРХОВНОТО ВСЕМИРНО ИЗМЕРЕНИЕ
на СЪЗНАНИЕТО/ОСЪЗНАВАНЕТО
никога не може да бъде напълно или истински разбрано
от един индивидуализиран дух.
ТО Е НЕДОСТЪПНО. ТО Е В РАВНОВЕСИЕ.
ТО е ЕДИНСТВЕНИЯТ ИЗТОЧНИК на цялата
СИЛА, МЪДРОСТ, ЛЮБОВ, ИНТЕЛИГЕНТНОСТ.

ВСЕМИРНОТО ИЗМЕРЕНИЕ на
СЪЗНАНИЕТО/ОСЪЗНАВАНЕТО в равновесие
е състояние на ТИШИНА и НЕПОДВИЖНОСТ,
от което произлизат звука, цвета, индивидуализираната форма и
цялото доловимо съзидание във видимата Вселена.

От ВЪРХОВНОТО ВСЕМИРНО ИЗМЕРЕНИЕ  
на СЪЗНАНИЕТО/ОСЪЗНАВАНЕТО в равновесие
произлиза цялото творение –
всички различни невидими нива на съществуване,
от самите портали на
ВСЕМИРНОТО ИЗМЕРЕНИЕ,
надолу, в низходящ ред на духовност,
до най-тежките вибрационни честоти на
неживите земни вещества и отвъд,
до неописуемите ужаси на извращенията 
на съзнанието и анти-Истината.

Това ВЪРХОВНО ВСЕМИРНО ИЗМЕРЕНИЕ
на СЪЗНАНИЕТО/ОСЪЗНАВАНЕТО
е не само в пространството.
ТО            е            САМОТО ПРОСТРАНСТВО.
ТО е навсякъде, без да е забележимо.
Може да се каже, че на атомно ниво
ТО е ПРОСТРАНСТВОТО в атома.
Следователно ТО е „в тишина и равновесие“ в
„пространството“ на всички елементи и в „материята“.

ЕСТЕСТВОТО на ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ е
НАМЕРЕНИЕ – неподвижно и в равновесие.
Затова Всемирното Съзнание е безкрайно, вечно,
безгранично, неизчерпаемо състояние на
МОЩНО НАМЕРЕНИЕ – първично, чисто, красиво.

Това НАМЕРЕНИЕ е да ИЗРАЗИ
Своето Собствено ЕСТЕСТВО.

ПРИСЪЩОТО НАМЕРЕНИЕ НА
ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ е
ЦЕЛОСТТА на ВОЛЯ и ЦЕЛ –
винаги сплетени в „прегръдка“.
Всемирната Воля е да излезе и да съзидава.
Всемирната Цел е да придаде индивидуална форма на
създаденото и да го преживява…
във ВЪРХОВНОТО ВСЕМИРНО ИЗМЕРЕНИЕ
НА НАМЕРЕНИЕТО на СЪЗНАНИЕТО/ОСЪЗНАВАНЕТО.

ВСЕМИРНАТА ВОЛЯ
е в състояние на взаимно сдържане с
ВСЕМИРНАТА ЦЕЛ,
в съвършено равновесие,
ТИШИНА И НЕПОДВИЖНОСТ.
ВСЕМИРНАТА ВОЛЯ е ВСЕМИРНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ,
ВСЕМИРНАТА ЦЕЛ е ВСЕМИРНА ЛЮБОВ –
във всемирно равновесие и взаимно сдържане.
ТЕ придават форма на всичко видимо и невидимо, както и на човешките импулси.
Ако можехте да поемете пълнотата на
ВСЕМИРНАТА РЕАЛНОСТ в себе си,
щяхте да се разпаднете от НЕЙНАТА експлозивна мощ
и да се разтворите в безформеното съзнание/осъзнаване.
ТО толкова далеч надхвърля индивидуалната човешка същност,
колкото светлината и топлината на вашето Слънце са в
милиарди пъти по-силни от светлинките на светулките,
мъждукащи в тъмнината.
…………….

Когато бях на Земята, правех разлика между

„Отца на Небето“ и
    „Отца вътре във вас“.

Като говорех за

„ОТЦА на небето“,
имах предвид
ВСЕМИРНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ.

Заради отношението на евреите към жените аз се позовавах само на този аспект на ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ, но на вас, които разбирате толкова добре равенството между половете, днес говоря за

„СЪЗНАНИЕТО БАЩА-МАЙКА“
в равновесие
във ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ/ОСЪЗНАВАНЕ, където
„Съзнанието Баща – е – Всемирната Интелигентност“,
„Съзнанието Майка – е – Всемирната Любов“.
ИНСТРУМЕНТЪТ
на съзидателната енергия на „Съзнание Баща“ – електричеството

е в състояние на взаимно сдържане и равновесие с
ИНСТРУМЕНТИТЕ
на съзидателната енергия на „Съзнание Майка“ – магнетизма.

Тъй като инструментите на „БАЩА-МАЙКА“ – електро-магнетизмът –
са в равновесие във ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ,
ТО никога няма да бъде доловено в ПРОСТРАНСТВОТО от учените, 
независимо как го проучват.

ИМПУЛСЪТ „ВОЛЯТА на Съзнание Баща“ е
ИНТЕЛИГЕНТНА ДЕЙНОСТ
– в равновесие с –
ИМПУЛСА „ЦЕЛТА на Съзнание Майка“, който е 
ГРИЖА за ОЦЕЛЯВАНЕТО.

„СЪЗНАНИЕТО БАЩА-МАЙКА“
е мощна безлика СИЛА, но все пак за вас ТО е лично,
още преди да сте потърсили контакт с НЕГО.

Като се развивате духовно, вие ще ГО почувствате, защото
ТО е РЕАЛНОСТТА НА ВАШЕТО СЪЩЕСТВО.

ТО е навсякъде и във всичко.

ВОЛЯТА – СЪЗНАНИЕТО БАЩА – е ИНТЕЛИГЕНТНАТА ЛЮБОВ,
която дава на многообразието от сложни форми
интелигентна енергия и движеща сила,
изразени на физическо ниво като електричество.

ЦЕЛТА – СЪЗНАНИЕТО МАЙКА – е ЛЮБЕЩАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ,
която дава на индивидуализираните сложни форми
цел и импулс за оцеляване, изразени на физическо ниво
като магнетизъм – привличане и отблъскване.

Това са ВСЕМИРНИТЕ ПЪРВИЧНИ ИМПУЛСИ на
ЦЯЛОТО ТВОРЕНИЕ на 
ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ,
ИЗТОЧНИКЪТ на вашето СЪЩЕСТВО – ИНТЕЛИГЕНТНОСТ-ЛЮБОВ.
Това е СЪСТОЯНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАНЕ преди съзиданието –
СЪЗНАНИЕ/ОСЪЗНАВАНЕ в РАВНОВЕСИЕ.

<<<Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща>>>

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *