Писмата на Христос – Писмо 5, стр. 3

Преди да продължа със следващите знания, аз, ХРИСТОС, трябва да ви напомня, че вашата Вселена не е солидна. Както вероятно сте наясно, според вашите учени твърдата „материя”, видимата субстанция на света, всъщност е съставена от енергийни частици. ИСТИНАТА за СЪЩЕСТВУВАНЕТО на земното измерение се базира на тази фундаментална реалност на съзиданието. За да разберете моите учения за Истината, трябва да схванете тази фундаментална „привидна пустота”, която е в основата на цялото творение. Повечето от вас на интелектуално ниво знаят този факт за съществуването, но той далеч не е преминал през филтъра на вашето съзнание, за да ви даде нова перспектива за света и самия живот. Вие продължавате да мислите, както сте го правили в продължение на хилядолетия, че материята е солидна и състоянията на тялото и всички други външни явления са извън вашия контрол. Вярвате, че сте жертви на живота и това се отразява в ежедневието ви. Но е точно обратното.

Затова за мен беше абсолютно наложително да дойда отново и да ви помогна да преминете към по-висши възприятия за Истината.

Както казах в Писмо 1, след просветлението си аз се върнах в моя свят от палестински градове и села и незабавно започнах да контролирам „елементите на материята”, когато виждах нужда да помогна на тези, които търпяха лишения или страдаха. Дойдох, за да ви обясня защо бях в състояние да го правя.

Докато получавах пълно просветление в пустинята, ми беше показано, че всъщност „материята” не е твърда. Не ми беше разкрито точно как електрическите частици, които нарекох „блещукащи прашинки”, приемат форма на видима „материя” – знаех само, че се движат с високочестотна скорост вътре в „БОЖИЯ УМ” и следователно ТОЙ е всемирен. Разбрах, че „БОЖИЯТ УМ” е едновременно създателят и съдържанието на всяко нещо в творението. Бях абсолютно сигурен в това.

Също така „видях” много ясно, че човешката мисъл, когато е изпълнена с убеждение или емоция, драстично влияе върху процеса на материализиране на видимите форми. Следователно човешкият ум би могъл да попречи – и той го прави – на истинското намерение на „БОЖИЯ УМ”.

Това беше вълнуващо и възхитително осъзнаване, защото митовете, на които ме бяха учили еврейските равини, се оказаха напълно фалшиви и незабавно бяха пометени от ума ми. Прегърнах истината с вълнение, тъй като сега разбрах защо хората са нещастни и страдат. Това беше следствие на собствените им мисловни процеси.

Също така ми беше дадено да „видя” как работят „общностите от живи частици”, които науката нарича „клетки”, във всяко същество. Бях наясно с Божествената Хармония, която контролира дейността им, докато те усърдно съграждат и поддържат различни части на растения и физически тела – малки и големи. Затова най-често използвах примери от дивата природа, за да покажа присъщите характеристики и дейността на „Отца” и в нейните най-дребни представители – растения и птици.

Разбрах, че истинското естество на „БОЖИЯ УМ” е най-висшата форма на Божествена Любов и това може да се забележи в Неговата последователна дейност във всяко живо същество.

Както ясно обясних в Писма 1, 2 и 3, аз нарекох „БОЖИЯ УМ” „Отец”, защото бях способен да „видя” – възприема – НЕГОВОТО истинско естество. Бях сигурен, че когато се върна при хората в Палестина, за да опиша откровенията, които получих, те щяха да разберат, че вярванията, които равините бяха насадили дълбоко в съзнанието им, са напълно фалшиви.

Както споменах по-горе, това знание ми даде възможност да правя „чудеса” и да контролирам елементите, когато беше уместно и необходимо.

Точно както копнеех тогава да разбия митовете, завладели умовете на евреите в Палестина, така копнея и сега да ви покажа, че много от теориите на вашите учени са били подтиквани от тяхната силна реакция срещу религиозните догми и доктрини от миналото. За да разберете това, трябва да осъзнаете, че до епохата на Дарвин, докато различните Християнски църкви властваха над умовете на хората, беше общоприето да се вярва, че Вселената е била създадена точно както е написано в „Битие” от библейския Стар завет. И когато учените се опитваха да оповестят своите открития и теории, бяха принудени да представят новите си убеждения под натиска на огромна религиозна съпротива. Вследствие на това те сметнаха за необходимо да съсредоточат голяма част от умствената си енергия, за да докажат, че твърденията на Пророците са погрешни. Сменяйки приоритетите си, те загубиха яснотата на своята визия и също попаднаха под властта на егото. След което всяко тяхно интуитивно възприятие беше осмивано и отхвърляно с лека ръка от другите учени.

Заради този мисловен климат „махалото” на търсенето на „Истината” се задвижваше единствено от неотклонното вярване в разума и логиката. Така човешкият интелект, търсещ отговорите за произхода на живота и съществуването, беше затворен в плен на материализма.

Затова за мен е абсолютно наложително да опровергая някои „научни теории“ и да покажа, че те са толкова погрешни, колкото и така наречените „истини“ на Християнската доктрина. Достигайки до тях, и учените, и духовниците са били еднакво потопени в сферите на недоказани, абсурдни предположения при решаване на въпроси, на които е било невъзможно да се отговори преди само със земен ум.

Както ви казах, субстанцията на вашия материален свят се състои основно от електрически частици, които се движат с висока скорост в „пространството“. Но вашата наука не е способна да обясни „защо” приемат плътност и форма на „материя“, а говори само за случайни взаимодействия на силите на сливане, които създават елементите. Тя не може да ви каже коя е „Мотивиращата Сила”, която свързва частиците във формата на елементи. Нито може да посочи откъде са дошли енергийните частици първоначално, освен че са били освободени по време на Големия взрив, който според нея е дал първия тласък за съзидание.

Защо „Големият взрив” е избухнал внезапно, от какво? Кой е бил Мотивиращият Фактор зад него?

Учените говорят за електромагнетизма, но не могат да обяснят откъде идват тези енергии, които се появяват и изчезват. А къде отиват? Защо се връщат? От човешка гледна точка изглежда, че няма смислена дейност във или зад тяхната активност. Науката твърди, че електромагнетизмът е един обикновен факт от съществуването – „просто си е”, въпреки че извършва високо интелигентна и целенасочена работа под формата на милиони милиарди вещества, от които е изградена вашата Вселена. Как става това?

Няма нищо, на което електромагнетизмът да е дал видимо съществуване и което човешкият ум може да сметне за безсмислено или безцелно.

Науката пренебрегва най-основното и жизненоважно ниво на съзидание: защо всичко, което е видимо проявено чрез дейността на двойните енергии на електромагнетизма, неизменно е целенасочено, успешно и рационално? Без отговор на този въпрос за вашия произход няма да бъде открито нищо, което да има някаква стойност.

Докато учените са неспособни да изследват и открият „Реалността” на „пространството”, в което са поддържани електрическите частици на „видимото същество”, достъпът им до вечната Истина и всемирната мъдрост ще бъде блокиран и те ще останат завинаги зад заключените врати на материализма, приковани към разума, който е плод единствено на ограничената дейност на мозъчните клетки.

Смятам да ви въведа в истинското естество на ПРОСТРАНСТВОТО, но преди да пристъпим към това, първо трябва да насоча вниманието ви към няколко много уместни въпроса.

Назад във вековете за ума, зрението и допира на живите същества голяма част от работата на електромагнетизма е изглеждала като нещо твърдо и неизменно трайно. Смятало се е, че металите, камъните, дърветата и организмите са съставени от солидна нежива или жива „материя”. С такова убеждение в плътността на Вселената мистичните пророци от древността съвсем естествено са предполагали, че някакво „Могъщо Същество” с огромни сили е създало всички твърди вещества. Представяли са си го като „Царствена” фигура с пълен контрол във Всемира и наказателна природа спрямо човешко поведение, което създава размирно общество.

Нито древните Пророци, нито днешните учени са се доближили до Истината за Съществуването. И едните, и другите се разминават с нея напълно.

<<<Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща>>>

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *