Писмата на Христос – Писмо 8, стр. 9

С каквито и недостатъци все още да не сте се справили, каквито и грешки да сте допускали в отношенията си с другите в резултат на остатъците от „егото” си, те ще ви се разкрият, но не се плашете от самопознанието, а по-скоро го приемете с любов и благодарност. Така ще откриете, че признаването и приемането на негативните човешки реакции във вас е едновременно благотворно и изцеляващо. С радост ще се съгласявате, че и вие допускате грешки и ще поемате отговорността си, а после, когато намерите „любещия начин”, ще започнете да прилагате него. Тогава ще почувствате вътрешен мир, защото ще знаете, че сте научили още нещо ценно, което ще ви бъде полезно, когато следващия път бъдете изправени пред земни предизвикателства. Времето за дълбоко разкаяние ще е отминало, тъй като вече ще е изпълнило целта си – да ви освободи от магнитно-емоционалните реакции към живота, които в миналото са ви носили страдание.

Ще сте прекрачили прага на това, което нарекох „Небесно Царство”, когато бях на Земята. Ще установите, че всички ваши нужди са задоволени, и ще ЗНАЕТЕ, че ще бъдат задоволявани почти спонтанно и занапред. Това знание ще ви държи в постоянна връзка с „БОЖЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ” и ще ви дава огромно чувство на сигурност. Със спокойствието и тишината ще дойдат радостта и щастието, както и едно ново усещане за младост и благополучие. Леките, хроничните и дори неизлечимите болести ще изчезнат. Ще влезете в нова фаза на съществуване, защото всеки път, когато научавате урок, вие оставяте нещо от човешкото измерение зад себе си и продължавате напред в по-висшите честоти на духовно съзнание.

Описвам ви наградите, които ви очакват, когато сте се борили и сте се справили с магнитно-емоционалното робство на „привличане/свързване – отблъскване/отхвърляне“. Първоначално те са ви дали индивидуалност, но после са се превърнали в окови за душата, от които трябва да се освободите, за да слезете от колелото на настоящия си човешки живот, което непрекъснато се върти и постоянно ви въвлича в неприятни преживявания. Когато духът ви най-накрая успее да преодолее магнитно-емоционалните реакции, колелото ще забави скоростта си и тогава изведнъж ще откриете, че сте почти неподвижни. Ще започнете да се наслаждавате на красотата на живота, който ви описах по-горе.

Бих искал да мога да премахна бремето на вашата земна човешка същност. Познавам страданията и моментите ви на отчаяние, мъката ви в самотните нощи и часовете ви на умствена и емоционална нестабилност. Когато се спускам във вашите честоти на съзнание, за да предам посланията си и за да разбера какво се налага да ви кажа, аз опознавам земните условия и тези думи са моят отговор на най-неотложните ви нужди от облекчение и изцеление.

Не се съмнявайте, че думите идват от мен. Намерете утеха в тях и ЗНАЙТЕ, че като ги изучавате, с времето те ще внесат дълбоко просветление в душата ви, което ще доведе до жадуваните промени във вас и във вашия живот.

КАК ДА МЕДИТИРАТЕ

Когато медитирате, заемете позиция, която е най-удобна за вас; не се изкривявайте и не си причинявайте физически неудобства. Отпуснете се и останете неподвижни. Успокойте се и освободете напълно напрежението в крайниците, включително в главата, врата и лицето.

Трябва да подчертая, че медитацията в крайна сметка следва да бъде толкова лесна, колкото и отпускането в дрямка. Нейната цел е да даде възможност на цялото ви съзнание да премине отвъд границите на интелекта и разума. Има учители, които ще ви кажат: „представете си…”, но каквото и да ви е казано да си представите, можете да бъдете напълно сигурни, че няма да ви помогне да стигнете другаде, освен в нови въображаеми сфери на собствените си умствени процеси.

Този метод на „медитация“ ще бъде облекчение от мислите и стреса, които ви причинява натиска на вашето его. В света на въображението егото може – или не – да бъде в латентно състояние.

Преди да започнете медитация, се подгответе за нея, като осъзнаете напълно, че сте на път да се свържете с „БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ“, което е както вътре във вашето, така и надхвърлящо го; както вътре във вас, така и около вас. Представете си точно какво означава това.

Във всеки момент помнете, че това, за което МИСЛИТЕ, е това, за което се настройвате. Вашите мисли са „прожекторите“, които намират каквото търсите. Не забравяйте, че всяка една от тях има свои собствени честоти на вибрации в съзнанието – разберете и повярвайте, защото е истина. И колкото по-духовна е мисълта, толкова по-високи са нейните честоти на вибрации.

„Формите на съзнание“, въплътени в думите, са невидими, но те са „специфични, отделни единици съществуване“, които носят в себе си живота на съзнанието и са магнитно предопределени да харесват други „форми на съзнание“. Сходните неща се привличат.

Мислете за „куче“, представете си какво имате предвид и умът ви ще бъде настроен към кучешкия вид. Мислете за „ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ“ или „БОЖЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ“ с ясното разбиране какво означава това за вас и умът ви ще бъде насочен към „ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ“ или „БОЖЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ“.

Ако сте разбрали напълно всичко, което се опитвам да ви кажа, ще ЗНАЕТЕ, че вашата медитация достига целта си. Осъзнайте го и ще установите, че вярата ви укрепва. Тя остава слаба, защото само се надявате, желаете или по магнитен начин „искате“ да се настроите към СЪЗНАНИЕТО ЖИВОТ, като очаквате да извлечете някаква изгода от това.

Не виждате ли колко „земен“ е такъв подход към ОНОВА, КОЕТО ВИ Е ДАЛО „СЪЩЕСТВУВАНЕ”? Почтително ли е? Приляга ли на човек, който търси истински контакт и очаква да го постигне, да се надява да получи изгода от него?

БЕЗГРАНИЧНОТО ВСЕМИРНО СЪЗНАНИЕ не е митичният „Бог“ на небето, както е описан в Стария Завет. То е Безкрайната Могъща Реалност, която присъства навсякъде, проявявайки Своята собствена съзидателна, интелигентна, развиваща, любеща грижа за всичко, на което е дала съществуване.

Трябва да разберете, че след като магнитните ви емоции са изчезнали не само от ума, но и от подсъзнанието и слънчевия сплит, в крайна сметка постепенно ще започнете да се приближавате и ще достигнете до най-високите измерения, докато сте все още на Земята. И преди всичко, ще бъдете свързани с БАЩА-МАЙКА-БОЖЕСТВЕН ЖИВОТ, който е винаги активен в цялата ви система и във Вселената. Помнете, че ТОЙ е в равновесие в безкрайното всемирно измерение. „Дейността Баща“ определя целите; „Любовта Майка“ ръководи начина, по който ще бъдат разработени плановете, за да се насърчи най-висшето благо на това, което ще бъде приспособявано, изцелявано или закриляно.

(Безброй хора ще кажат, че горните твърдения са плод на въображението. Нека се подиграват, колкото искат. Тези, които успяват да се свържат със „Съзнанието Баща-Майка-Живот“ – друг термин за БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ-ЖИВОТ, но разкриващ неговите двойни характеристики – ще потвърдят, че това е точно описание на духовната еволюция, която следва в резултат на такъв контакт.)

Да се върнем към медитацията. Най-напред, преди да се опитате да влезете в медитативно състояние, научете молитвата наизуст – така, сякаш думите са ваши собствени.

Когато сте се отпуснали напълно, започнете медитацията си с тази молитва. Изричайте я бавно и си представяйте смисъла на всяка дума, за да можете да влезете в нейното съзнание и да позволите на енергията ѝ да проникне в най-дълбоката ви същност. Докато казвате молитвата, очите ви трябва да бъдат затворени, а погледът – вдигнат към челото.

БОЖЕСТВЕН ЖИВОТ,
ти си моят живот, моята постоянна подкрепа, моето здраве,
моята закрила, съвършеният отговор на всяка моя потребност
и мое най-висше вдъхновение!
Моля те да ми разкриеш истинската си Реалност.
Знам, че ВОЛЯТА ти е да бъда напълно просветлен, за да мога
по-добре да осъзная Твоето Присъствие в себе си и около себе си.
Вярвам и знам, че това е възможно. Вярвам, че ти ме
закриляш и подкрепяш със съвършена ЛЮБОВ.
Знам, че моята крайна цел е да ТЕ ИЗРАЗЯВАМ.
Говорейки ти, знам, че ТИ ме възприемаш напълно,
защото си ВСЕМИРНАТА ЛЮБЕЩА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ,
която така удивително е планирала този свят и
го въплъщава във видима форма.
Знам, че когато ТЕ помоля да ми говориш, аз изпращам лъч
духовна светлина в твоето Божествено Съзнание и докато слушам,
ТИ ще проникваш в моето човешко съзнание и ще идваш
все по-близо до моите все по-възприемчиви ум и сърце.
Поверявам себе си и своя живот на твоята грижа.

(Всеки път, когато казвате и визуализирате тази молитва, създавате форма на духовно съзнание, която ще става все по-силна и по-извисена в честотите на вибрации, тъй като нейното истинско значение ще навлиза дълбоко в ума и сърцето ви и възприятията ви ще се засилват.)

След молитвата се отпуснете още по-дълбоко и нека умът ви остане празен, доколкото е възможно. Ако нахлуят мисли, повтаряйте бавно „Божествен Живот“ или „Баща-Майка-Живот“ и се успокойте отново. Когато почувствате, че навлизате в друго дълбоко състояние на съзнание, толкова дълбоко, че едва дишате, знайте, че сте започнали да постигате целта си. В края на медитацията винаги благодарете и бъдете признателни.

Помнете, че нищо, което мислите, казвате или правите, не може по никакъв начин да омаловажи „Съзнанието Баща-Майка-Живот“, обаче всяко недоверие ще издигне бариера между вас и Него.

След много месеци на искрена медитация може да почувствате, че тялото ви внезапно подскача, сякаш се унасяте в сън и изведнъж се стряскате. Ако това се случи, бъдете благодарни, защото съзнанието ви преодолява собствените си бариери, създадени в миналото, които държат затворена душата ви.

<<<Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща>>>

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *