Писмата на Христос – Писмо 4, стр. 8

Трябва да помните, че всеки човек – мъж или жена – се налага да учи собствени уроци, но те могат да бъдат усвоени само чрез съответния пол или раса. Затова жената трябва да приеме своята роля в живота – да осигурява емоционална любов и сигурност на съпруга и децата си, да го прави със самоуважение и достойнство, по най-добрия начин, на който е способна. Трябва да осъзнае, че нейната роля е жизненоважна, защото осигурява „спойка“ от любов и благоденствие, която сплотява семейства, градове, държави. Когато жената разбира истинските си цели и мястото си в обществото и се стреми да ги изпълнява по възможно най-добрия начин, тя бързо ще се придвижи напред по пътя към безусловната любов и най-големите награди – лично удовлетворение и щастие. Също така ще премине към по-високо ниво на съзнание – може би в следващото си прераждане като мъж, който ще донесе значителни ползи за човечеството.

По същия начин духовно еволюиралите мъже, дори духовните учители, се връщат към живота на Земята като любещи жени, за да се научат на истинско смирение и да приложат своите висши принципи на съществуване в ежедневната си практика; да отглеждат с мъдрост децата си и да се грижат за всички, които се нуждаят от това, което могат да им дадат. Тогава къде е неравенството?

Махнете капаците, които ограничават зрението и интелекта ви, и вижте ясно, че не трябва да има неравенство, а само споделени НАМЕРЕНИЯ да изразявате това, което и двата пола черпите от Божественото Съзнание по най-духовния начин, за да постигнете най-висшето възможно щастие на Земята.

В идните години, когато мъжът и жената са еволюирали духовно, ако – или когато – бъдат разединени в намеренията си, те заедно ще се обръщат към „БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ БАЩА-МАЙКА“ и ще питат: „Какво трябва да се направи при тези обстоятелства? Кой е най-добрият път напред?“ И когато получат отговори, с любещо сърце ще ги приемат и обединяват. Всички различия ще бъдат зачитани и отново отнасяни към Божественото Съзнание със същата молба, докато не постигнат искрено съгласие. После заедно ще питат: „Как най-добре да постигнем целите си?“ и отново ще обединяват отговорите си. Така ще продължават да питат, докато най-накрая не успеят да съставят план за действие, който е бил замислен не само в човешкия мозък, но и в най-висшето измерение на съзидателност – БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ.

Ако работят заедно по този начин, след известно време ще изпитат „блаженството“ на истинското единение на душите, умовете, сърцата и телата си.

И накрая, мъжът не би могъл да съществува комфортно, без да изпитва и проявява и някои женски пориви. Той се нуждае от емоции, за да общува със съпругата, децата и близките си – съученици, колеги и приятели. Без някакви топли чувства мъжът ще бъде бездушно чудовище. Ако е стара душа, той често носи много топлота и грижовност от предишни въплъщения като жена. Колкото повече еволюира духовно, толкова по-равномерно са балансирани импулсите на двата пола в неговата същност.

Това важи и за жената. Тя също не би могла да съществува комфортно без някои мъжки пориви. Без способности за интелигентно планиране нейното домакинство ще бъде истинско бедствие. Ако е била силен мъжки характер в минало прераждане, може да се чувства неудобно в женска роля, жертвайки се за другите. Тогава трябва да помоли Божественото Съзнание да проясни представите ѝ, за да може да разбере, че без любов към човечеството лидерството е опасно занимание.

Когато и двата пола се доближат до равновесието на мъжката и женската природа в себе си, тяхната задача в земния живот ще бъде да преодолеят сексуалните си пориви, като ги насочат към чисто творчество, например към изкуствата, и да постигнат безусловна любов към всички хора. Тогава стават „Майстори“ – майстори на себе си, майстори на съзидателността и човешкото съзнание, майстори на „материята“.

За съжаление, в момента представителите и на двата пола, които се доближават до равновесието на „мъжката и женската природа“ в себе си, нямат ориентири какви трябва да бъдат техните истински цели. Изгубили са пътя си и са създали фалшива връзка помежду си, в която радостта и личното удовлетворение, към които се стремят, им се изплъзват, тъй като са по-заети с телесните си функции, отколкото с духовните си постижения. Така ще останат нещастни и разкъсвани от противоречия, докато не открият истината за това, „което са те в действителност“.

Говорейки за ролята на жените в съвременния свят, трябва също да отбележа, че през последните сто години в развитите страни голяма част от тях са достигнали висока степен на мъжки пориви. Тези жени трябва да избират приоритетите си много внимателно. Не е нужно да си стоят у дома, бездействащи и отегчени, но ще бъдат по-щастливи и по-удовлетворени, ако насочат интелигентността и способностите си към създаване на нови модели на градивен живот за цялото семейство. Възможно е в момента да не знаят как да го направят, но чрез редовна медитация ще могат да привлекат в умовете си нужното вдъхновение за най-добрия начин, по-който да използват авторитета и талантите си в името на щастието на всички.

Мъжете, които са развили по-добри умения за съпричастност към жените и към другите мъже, отново чрез медитация, последвана от вдъхновение, ще открият по-висши методи да изразяват своите лидерски способности на работното си място и да правят хората щастливи.

Защо Аз (Ние) разгледах темата за половете в такава дълбочина? Това беше абсолютно наложително, тъй като битката между мъжете и жените – както на Изток, така и на Запад – създава опасни условия на Земята, насърчава агресията и поражда гняв и враждебност. С появата на СПИН сексуалната свобода доведе света до кризисна точка на самоунищожение. А всички вируси се формират с разрушителни сили на съзнанието.

Трябва да разберете, че човешките същества са създали сами своите вируси! Всеки вирус е видимо проявен импулс на разрушително живо съзнание. Когато добие форма, той атакува целта, към която първоначално е бил насочен импулсът.

Бях напълно наясно с този аспект от съществуването, когато бях на Земята с личността на Исус. Евреите спазваха строга традиция да измиват чашите си, преди да пият от тях. Аз изрично им казвах, че не трябва да се безпокоят какво влиза в устите им, а какво излиза от тях чрез умовете и сърцата им. По онова време науката още не беше открила съществуването на вируси; смяташе се, че болестите са следствие на хранене и пиене от мръсни съдове. Но аз знаех, че болестта най-напред се поражда в умовете и сърцата на жестоки, гневни хора, след което се размножава чрез делене на клетките, носейки завинаги в себе си инстинкта и съзнанието, които първоначално са я създали.

Вирусът на СПИН не се е появил случайно. Той е възникнал от силите на съзнанието на егоистични и разрушителни емоционални реакции между сексуалните партньори. Защото скритата омраза и гняв ги тласкат към полов контакт, който оставя след себе си болестотворна утайка в умовете, емоциите и телата им.

Тъй като сексуалните отношения между мъжете и жените невинаги са емоционално хармонични, те не им носят освобождение и удовлетворение, а силни разочарования. Тогава мъжката сексуална енергия намалява и трябва отново да бъде разпалена с перверзни образи.

Така порнографията, която поощрява само инстинктите на тялото, в някои страни се е превърнала в „едър бизнес“. Липсата на уважение към жените, механичните, неемоционални полови контакти, както и бързо нарастващите случаи на изнасилвания и сексуални посегателства върху деца са пряк резултат от порнографията. Хората, които се поддават на такива отвратителни действия на извратена жестокост, със сигурност ще пожънат последствията в настоящия си живот или в бъдещо прераждане.

Ето защо, когато последователите на исляма осъждат Запада заради извращенията и разпуснатото им сексуално поведение, са прави да смятат, че това създава нездрави условия на Земята. Но тези обстоятелства не са изпратени от „Аллах“, а са естествени следствия от нарушаването на ЗАКОНИТЕ на СЪЩЕСТВУВАНЕТО.

Последователите на Исляма също нарушават ЗАКОНИТЕ на СЪЩЕСТВУВАНЕТО, защото те, както и евреите, се придържат към традицията „око за око“ и вярват в Свещената Война. Няма такова нещо като „Свещена Война”, а само Реалността на Святата Прошка и Святото Помирение, при която се отнасяте към ближния с любов и разбиране, независимо дали е приятел или враг.

Никой не може да нарушава ЗАКОНИТЕ НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО и да се надява, че ще влезе в Небесното Царство или в рая. Вашето поведение няма място извън хаоса, който в момента си създавате сами.

НИЕ ви оставяме с тези мисли и ви молим да ги приемете дълбоко в съзнанието си и всеки ден да се възползвате от тях. Настоятелно ви приканваме да се обедините в малки групи, независимо от религиозните си вярвания, и да прилагате учението в тези Писма като водещи насоки в ежедневието си. Опитайте се да се освободите от своята обусловеност и да се свържете в истинско смирение, като хора, готови да се съгласят, че знаят много малко за истинската духовност, но имат силно желание да се научат как да подобрят и одухотворят живота си.

Както мнозина от вас са наясно, вие навлизате в нов етап от световната история, в който ще осъзнаете, че най-голямото разделение вече не е между бедните и богатите. Най-голямото разделение ще бъде в съзнанието.

От едната страна ще бъдат тези, които са успели да намерят вход към по-висше духовно съзнание, които проявяват любов и приемат еднакво приятели и врагове, които са си поставили за цел да излъчват Божественото Съзнание във всеки аспект от живота си.

От другата страна ще бъдат хората, които остават в плен на подбудите на егото си, търсейки надмощие над слабите. За известно време може да изглежда, че успяват, но в крайна сметка те ще се провалят и страданието им в мрака, който сами са си създали, ще бъде огромно.

Тези Писма ще бъдат средството, чрез което да се придвижите от тъмнината в СВЕТЛИНАТА.

Когато се стремите да повишавате духовните си честоти, като излъчвате любов към всички и при всякакви обстоятелства, ще преминете през бавно ВЪЗНЕСЕНИЕ в СЪЗНАНИЕТО, което интензивно ще повлияе на физическото ви здраве и на земните условия около вас.

От вас, смели хора, зависи издигането на световното съзнание. Вие ще излезете от предстоящия конфликт силни и целеустремени и ще продължите да изграждате друг вид общо съзнание. Ще поставите началото на духовен, технически и икономически прогрес и световен мир през следващите векове.

Аз, ХРИСТОС; НИЕ, БРАТСТВОТО НА УЧИТЕЛИТЕ, се обръщаме към християни, мюсюлмани, будисти, евреи, индуси, суфи и хората от всички останали религии по Земята: вие сте обгърнати от нашата любов. Повярвайте в това, защото е истина.

<<<Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *