Не съм работник на Светлината

Защо вече не съм светлинен работник? Всеки, който настоява да “изберете страна”, просто не се е пробудил за факта, че двете страни са двете половини на една и съща монета, която се контролира от покварения демиург.

Защо вече не съм светлинен работник? Част 2

<<< Към част 1

Защо вече не съм работник на Светлината

Кажете на “Господарите” на кармата, че сте суверенни.

Мина известно време откакто публикувах една дълга статия: “Защо вече не съм светлинен работник”, а оттогава в продължение на много часове работих върху това продължение на августовската статия. Този материал предизвика многобройни положителни отзиви, както и огромна съпротива и презрение от страна онези от движението ню ейдж, които сериозно са се поддали на илюзиите на фалшивата светлина.

Зная, че много от онова, което разкрих в онази статия, е трудно за приемане, но аз съм се посветил на Истината, където и да води тя.

Тази статия ще продължи оттам, откъдето свършва първата, така че ако все още не сте прочели първа част, моля ви да го направите, тъй като понятията, дефинирани в “Защо вече не съм светлинен работник”, ще бъдат използвани тук без да се дефинират.

“Господарите” на кармата

Фалшиво светлите демиургични паразити, известни като “Господарите” на кармата, са навярно най-лошите нарушители на свободната воля, които съм срещал, отстъпващи единствено на самия покварен демиург. Те са главните пазители на портата, които позволяват или отказват на съществата да влизат или излизат от демиургичната система, и като такива те трябва да бъдат разобличени.

Тяхното изопачаване на естествения закон на кармата е толкова изумително по обхват, че в тази статия ще бъда в състояние да опиша само малка част от него. Като начало ще кажа, че те са отговорни за насилването на съществата да се превъплъщават отново, и отново, и отново (и отново), в очевидно нарушение на Универсалния Закон.

В “Свободната Вселена” извън поробващата система на покварения демиург, всяко същество е свободно да се въплъти на всяка планета, която си избере.

Когато физическият живот на съществото приключи (след стотици или навярно хиляди години), то се завръща в Безкрайния Източник, за да си почине, след което решава какво е следващото нещо, което иска да направи, за да продължи да се учи и да израства. Никъде в този процес не е намесена някаква йерархична група от контролиращи, манипулиращи същества като “господарите” на кармата.

Както можете да разберете по употребата на кавички за думата “господари” от моя страна, изобщо не ми е приятно да ги наричам така. Така че, в обичайния ми стил, съм дал на тези същества едно ново, донякъде саркастично наименование: Говнарите на кармата. Започнах да ги наричам по този начин след една среща с тях преди няколко месеца, когато премахвах дълбоки пластове от наложени споразумения, които те се опитваха да запазят в сила. В един момент по време на този процес аз твърдо им заявих: “Вие сте най-големите г**на, които съм виждал. Не ви дължа НИЩО. ВИЕ сте тези, които дължите на всяко едно същество, което сте манипулирали, дълг, който никога няма да можете да изплатите!” Тогава те бързо си тръгнаха.

След това, наименованието Говнари на кармата някак просто си остана. Въпреки че е малко пубертетско, мисля, че им приляга и се надявам и вие да мислите за тях по същия начин, така че да не бъдете заблудени от тяхното мошеничество сега или по-късно, когато напускате физическия свят. Сега, след като приключихме с това преименуване, нека изследваме някои от начините, по които Говнарите на кармата (ГнК) манипулират съществата.

Тъмнината и Светлината

Измамата със светлинния преглед

Основното средство, което ГнК използват, за да изманипулират едно същество да се съгласи на почти безкрайни превъплъщения, е (фалшивият) “Светлинен преглед”. Когато тялото на даден човек умре, той навлиза в астралните сфери и започва да се отърсва от по-голямата част от предишната си идентичност.

Ако на този процес му се позволи да протече без вмешателство, Истинната Светлина на това същество ще изплува от дълбините му и то ще заосвобождава пласт след пласт от ограничаващи вярвания, генерирани през това въплъщение.

Онова, което се случва, обаче, в рамките на демиургичната система на контрол, е, че ГнК прекъсват това същество точно когато светлината му започва да изплува и го обграждат със зашеметяващо шоу от цветни външни светлини. (Това е причината, поради която повечето от хората с близки до смъртта преживявания споделят за преминаване през тунел от светлина.) Зашеметяващото външно шоу отклонява вниманието на съществото от изплуващата от самото него светлина и го хипнотизира чрез честотно наслагване и активиране на всякакво и на цялото религиозно програмиране, на което това същество е било изложено по време на въплъщението си.

ГнК и други членове на Духовната Лъже-архия, като арх(онт) “ангели” и “възнесени учители”, често присъстват на заден план по време на този процес. Когато индивидът се изпълни с чувство на универсална любов и свързаност, му се казва, че това чувство се влива в него от външните “същества от светлина”, които го обкръжават.

Това чувство на универсално единство и любов, обаче, в действителност изплува ОТ самото същество и бива отразено обратно към него от ГнК и лъже-архията. Индивидът няма никакво време да размисли върху случващото се, тъй като той бива бързо придвижен към фазата “преглед” от процеса. Показва му се кратък филм на живота му, който се фокусира върху разочарованията, неосъществените желания, болезнените преживявания и навреждащите действия, които човекът е преживял през живота си.

Посредством този пристрáстен и изманипулиран “житейски преглед” съществото бива накарано да се чувства зле по отношение на живота си, което е точно каквото ГнК искат.

Те казват на човека, че, въпреки че се е провалил в толкова много неща в живота си, ще му бъде даден шанс да се върне обратно още един път и да “поправи нещата” в едно ново въплъщение. Тогава съществото е благодарно за този шанс за изкупление и приема споразуменията, които ГнК му предоставят, да се въплъти отново.

Ако това същество е било възпитано с християнски тип индоктринация, то ще срещне “Исус и ангелите”, но ще му бъде казано, че “все още не е достойно да влезе в небесното царство”.

Разбира се, страхът, че може да бъде изпратено в ада е толкова силен в неговата система от вярвания, че то СГРАБЧВА възможността да се превъплъти и да стане “достойно” да влезе в “Божието царство”, което е в действителност царството на демиурга.

След като се съгласи да се превъплъти, съществото бива изпратено в “небесно царство” в средните или висшите астрални сфери, където да изчака превъплъщението си. Това царство е красиво украсено със симулации на природа, прекрасни гледки и персонал от “ангели пазители”, които се грижат за това тези същества да се завърнат на земята, когато им дойде времето. Разбира се, тези “пазители” са в действителност паразитни овчари, грижещи се за своето стадо, като на съществата, които биват държани в това царство, НЕ им е разрешено да ходят другаде.

Прехвърляне на карма

Ако съдържанието на живота на даден индивид, неизцелените рани и неосъществените желания не са достатъчни, за да го убедят, че е нужно да се превъплъти, на него му се поднася една още по-безсрамна измама. Показва му се нещо, за което му се казва, че е негов собствен минал живот, в който той е извършил ужасни престъпления, и му се обяснява, че трябва да продължи да се въплъщава в неблагоприятни условия, за да “отработи” тази лоша карма.

В действителност, животът, който му се показва, НЕ е негов, а по-скоро представлява действията на някое същество, което е в тясно сътрудничество с лъже-архията и което е сключило с нея пакт да избегне поемането на енергийна отговорност за своите действия.

Част от зловредната енергия на това престъпно същество тогава бива проектирана върху индивида, който бива подмамен да повярва, че някога е бил този ужасен престъпник.

Тогава това същество поема споразумения да “разсее” “лошата карма”, която (уж) си е заработило, без някога да разбере, че всичко това е било една лъжа, целяща да го държи в покорство и робство. Това се прави, за да се принуди съществото да се съгласи да се превъплъти и да поеме отговорност за престъпления, които не е извършило, подсигурявайки същевременно, че следващият живот на човека ще бъде изпълнен с неоправдано големи трудности.

Прехвърлянето на карма също така позволява на тези черни магьосници, които са в съюз с лъже-архията, да избегнат последиците от собствените си действия. Това прехвърляне също така се използва широко върху населението на планетата посредством форми на масов умствен контрол и медийна манипулация. За да мога да обясня това както трябва, ще е нужно да напиша цяла отделна статия, но основният механизъм за осъществяването на това е посредством подсъзнателни споразумения, вложени в цялата медия, корпоративните лога (сигли), финансовите договори, адмиралтейското право и други “институции на матрицата”.

Принудителни демиургични входни споразумения

Един много важен аспект на споразуменията, които биват налагани на съществата от страна на ГнК, са първоначалните “входни споразумения”, които навлизащите в царството на покварения демиург същества биват принуждавани да сключат, за да могат изобщо да получат достъп до системата. Много от нас са дошли тук от така наречената от мен “Свободна Вселена”, за да спомогнем за разрушаването на демиургичната система отвътре, и лъже-архията налага дълъг списък от принудителни споразумения на тези “Свободни Души”, за да ограничи тяхната ефективност. Тези входни споразумения също така съдържат клаузи, които позволяват по време на въплъщението на даденото същество да му бъдат налагани някои неуточнени трудности, включващи, но неизчерпващи се с: раждане при лоши родители, физическо насилие, сексуално насилие, физически нападения, етерно имплантиране, манипулиране на сънищата, наемане в “корпусите на светлинните работници” на фалшивата светлина, проблеми във взаимоотношенията, здравословни проблеми, парични проблеми, физическо отвличане и имплантиране, липса на самоуважение и много други. Повечето от идващите от Свободната Вселена същества са били доста уверени, че ще могат да преодолеят тези ограничения, така че са се подписали под тях.

Реално не сме имали кой знае какъв избор, но някои от нас са преговаряли по-ожесточено от други и са били натоварени с по-малък брой от тези вредни споразумения, но никой не е влязъл “незасегнат”. Независимо от това колко на брой насилствени входни споразумения имаме, важно е да премахнем всички тези споразумения, за да се пречистим и да продължим с избраните от нас задачи по изцеляването и пробуждането на останалите, както и по разрушаването на демиургичния конструкт отвътре.

Свтлната и Тъмнината

Анулиране на споразуменията

Това е процесът за изчистване на нашите споразумения, който аз използвам и споделям с останалите. Лъже-архията крие копия от тези споразумения в различни сфери, така че уточняването е важно в този процес. Важно е също така да предприемете този процес от позицията на своя Суверенен Вътрешен Аз (Висш Аз, Божествен Вътрешен Аз и т.н.) и да направите процеса лично свой. Работата няма да бъде свършена само с четене на анулиращи утвърждения. Ние трябва съзнателно да се ангажираме с този процес, като използваме силата на своята воля, за да предизвикаме промените, които желаем.

Открих, че щом човек започне да анулира споразуменията, с времето му става все по-лесно да навлиза все по-надълбоко и да открива повече от тях. Имайте предвид, че често пъти споразуменията са разделени на различни фрагменти, така че да бъдат направени по-трудни за откриване. Например, може да са налице споразумения да имате трудни романтични взаимоотношения, трудни взаимоотношения с родителите, с братята и сестрите си, с приятелите си и т.н. Всички те представляват различни “групи от споразумения”, които трябва да бъдат изрично упоменати и премахнати чрез отделни процеси.

Така че не се наемайте да се отървете от всички споразумения наведнъж. Дайте си време и работете върху тях ежедневно, щом почувствате въздействието им. Описаният по-долу процес се базира на Ниво 1 и Ниво 2 от Системата за самоизчистване, които съставляват основата за работата по енергийно изчистване, която осъществявам.

· Установете се в силата на Суверенитета на своя Божествен Вътрешен Аз. Разширете светлината на своя Божествен Вътрешен / Висш Аз от сърцето си, обграждайки тялото си със Сърдечна Сфера от Суверенна енергия.

· Свържете се с ядрото на Земята, с ядрото на Галактиката, с Безкрайния Източник и със Силите на Светлината на Божествения Източник.

· Помолете за Галактически Вакуум, който да има готовност да отведе всичко в Галактическото ядро. (Това е един фуниевиден облак от енергия от галактическото ядро, който изсмуква всичко, което трябва да бъде премахнато и преобразувано.)

· Призовете всички споразумения, свързани с това “да се чувствате като жертва” (или каквото и да било друго) в тази времева линия и всички останали времеви линии от миналото, настоящето и бъдещето, и във всички измерения, плътности, нива, царства и реалности.

· Призовете всички възстановителни клаузи, копия, резервни копия, отражателни копия, копия на отсрещната страна и т.н. на споразуменията.

· Заявете: “От позицията на Вътрешния Авторитет на моя Суверенен Аз, аз обявявам ВСИЧКИ тези споразумения за нищожни и невалидни. Анулирам ВСИЧКИ тези споразумения, както и всички копия на отсрещната страна, възстановителни клаузи, дубликати, резервни копия, отражателни копия и т.н. на всичко, споменато по-рано.”

· Обявете: “Аз изисквам обратно ЦЯЛАТА моя енергия, която е била вложена в тези споразумения.” Когато вашите енергии, същини, душевни фрагменти и т.н. се завърнат при вас, ги реинтегрирайте чрез своя сърдечен център.

· Заповядайте: “Аз изпращам всички тези споразумения и всички по-рано споменати техни допълнения в Галактическия Вакуум, за да бъдат преобразувани в Галактическото ядро.”

· Призовете всички “копия на отсрещната страна” на тези споразумения и ги изпратете в Галактическия Вакуум за преобразуване. Това са копия на споразуменията, притежавани от паразитни същества, които източват малки количества от енергията ви посредством тези споразумения. Някои от тези същества може да претендират, че са “господари” на кармата, за да упражнят власт над вас. Не вярвайте на никоя от лъжите им.

· Кажете на тези демиургични същества: “Аз съм Суверенен. С настоящото уведомявам всички вас паразитни същества, играещи ролята на “отсрещна страна”, че ви е ЗАБРАНЕНО да въздействате отново върху енергията ми ПО КАКЪВТО И ДА БИЛО НАЧИН. Ако все пак се опитате да нарушите моята суверенна енергийна сфера, ще ви изпратя НАСИЛА в Галактическото ядро, за да бъдете преобразувани. Макар че преобразуването ще е най-доброто нещо, което ви се е случвало, има вероятност никога повече да не се появите, ако във вас не е останало нищо, което да бъде спасено и преобразувано. Предупредени сте.”

· След това, предложете на тези демиургични същества, играещи ролята на отсрещна страна, да пристъпят в Галактическия Вакуум, за да бъдат отведени в Галактическото ядро и преобразувани. Някои от тях ще се възползват от тази възможност, за да се освободят от контрола на Демиурга и от йерархическото робство.

· Заявете: “Премахвам ВСИЧКИ отпечатъци, импланти, наслагвания, вярвания, възприятия, отношения, идентичности, замразени емоции и т.н., свързани с тези споразумения.” Помолете своя Божествен Вътрешен Аз да прокара Галактически Вакуум през целия ви несъзнателен ум, подсъзнателен ум и през цялата ви сфера на съзнание, за да премахне всички тези компоненти, както и всичко друго, свързано с тези споразумения.

· След това, разширете светлината на своя Истинен Суверенен Вътрешен Аз, така че да изпълни всички области, които сте прочистили. Това позволява на Истината относно това кои наистина сте вие да замени фалшивите конструкти, които са били отстранени.

· Призовете и Възстановете първоначалното споразумение, което сте сключили с Безкрайния Източник, да се въплътите в тази обременена с неприятности сфера и да внесете Светлината на Източника в своето въплъщение. Позволете на любещата сила, съдържаща се в това първоначално споразумение, да разтвори всички остатъчни конструкти, свързани с тези стари, изкуствено наложени споразумения.

· Най-важната част от всичко това е вашата ВОЛЯ да направите това да се случи. Ако трябва, ядосайте се малко, впрегнете праведното възмущение, с което разполагате, и използвайте СИЛАТА на своята ВОЛЯ.

· Често утвърждавайте: “Аз съм суверенен и на никого не му е позволено да отнема енергията ми.” “Аз съм суверенен и на никое същество или не-същество не му е позволено да престъпва моето суверенно пространство.”

Галактическият Вакуум

Това е средство, което използвам ежедневно при отстраняването на ограничаващи енергии, защитаването на моите Суверенни енергийни граници, както и при подпомагането на клиентите ми да направят същото. Всяка мисъл-форма, етерен имплант или непритежаващо душа същество, които се поставят във Вакуума, биват отвеждани в Галактическото ядро, за да бъдат преобразувани обратно до чиста енергия. Всички притежаващи душа същества, които се изпратят до Галактическото ядро, биват или преобразувани, пречистени от мрака в тях и реабилитирани, или разтворени обратно до основна енергия (унищожени).

За мен е все едно какъв ще бъде резултатът, макар че винаги се надявам те да се появят обратно като изцелени, здравомислещи същества, които да могат отново да станат продуктивни членове на вселената. Дали съществото ще бъде изцелено и възстановено или ще бъде унищожено, е работа между самото него и Източника. Аз не вземам това решение и просто служа като галактически проводник, за да изпратя това същество да погледне в Галактическото Огледало, да поеме отговорност за действията си и – да се надяваме – да се изцели и да възстанови здравомислието си.

Давам еднократно предупреждение на тези същества, че НЕ им е разрешено да пристъпват Суверенната ми енергия и че трябва да отстъпят или ще използвам защитна сила, за да ги изпратя в Галактическото ядро. Повечето от тях се правят, че отстъпват, но по-късно се опитват да ми вкарат енергийна сонда, или “пипало”, за да продължат със замисъла си. Когато усетя това, отивам при източника на нахлуването придружен от множество Галактически Вакууми и “разчиствам къщата”.

Около половината от тези паразитни, демиургични същества могат да бъдат спасени и преобразувани обратно в здравомислещи, продуктивни членове на Свободната Вселена. Това е всъщност един доста добър процент, ако се вземе предвид до какви екстремности на страх, лудост, контрол, робство, малтретиране, манипулиране, разрушение и йерархичност са достигнали тези същества.

Универсалният закон и защитната сила

В повечето ню (к)ейдж доктрини се счита, че е признак на “недуховност” или на “нееволюиралост” човек дори да си помисли да използва защитна сила. Явно се предполага, че добрият малък ню-ейджър трябва да оставя хората и паразитните същества да го прегазват, да крадат от него, да източват енергията му, да го манипулират / имплантират, и да го нараняват по какъвто си искат начин. Не само това, ами той трябва също така да потиска всякакви “негативни емоции”, така че по същество да бъде “щастлива жертва” на подобни посегателства. Това манипулативно, измамно “учение” идва от фалшивата светлина и няма нищо, което да е по-далеч от реалната истина.

Основният Универсален Закон е много прост: Всички същества са Суверенни и притежават свободна воля, за да проявяват своите творчески пориви по всеки избран от тях начин, но никое същество няма правото да насилва или наранява другите.

Следствието от този закон е също така много просто: Тъй като всички същества са Суверенни, те имат правото да се защитават от навреждане, използвайки всяко необходимо ниво на сила, за да предотвратят извършването на насилието, дори ако това води до унищожаването на онзи, който им причинява вредата.

Поробителите и измамниците от Духовната Лъже-архия са в очевидно, пълно нарушение на Универсалния Закон. Те заобикалят естествения “Закон за привличането”, който отразява действията на съществата обратно към тях, като насилват и манипулират други същества да се съгласяват да бъдат измъчвани и поробвани, както и като убеждават други същества да поемат отговорност за техните престъпления посредством прехвърляне на карма.

Многобройните слоеве на измама на демиургичните същества се основават на ГОЛЯМАТА ЛЪЖА, че ние сме отделени от Безкрайния Източник. Съществата на фалшивата светлина оттам нататък надграждат тази лъжа, като убеждават съществата, че Универсалният Закон не съществува, че индивидите нямат вроденото право на самозащита, че те трябва да се подчиняват на волята на “авторитета” ГнК, и че хората трябва да боготворят демиурга психопат и неговите “ангелоподобни” същества, за да може един ден да бъдат допуснати в “Божието царство”.

Реалната истина е, че ние НИКОГА не сме били отделени от Безкрайния Източник, тъй като това е една метафизическа невъзможност. Дадено същество може да избере да пренебрегне своята връзка, да вярва, че тя не съществува, и дори да вярва, че е прекъснало тази връзка, но вярата в една лъжа не я прави истина, тъй като Истината (с главно И) не е относителна.

Ето един метафоричен пример: представете си, че група човешки същества решават да се отделят от атмосферата, като започнат да дишат само от водолазен дихателен апарат. Дали те наистина са отделени от атмосферата? Не. Те продължават да съществуват сред атмосферата, дори ако вдишват един привидно отделен източник на въздух.

Независимо от това, демиургичните същества напълно са се вживели в собствената си илюзия, че са отделени от Източника, и следователно трябва да намерят алтернативен източник на енергия, който те извличат от човечеството под формата на боготворене, обожание, вярвания, насрещни договори, извратена сексуалност, измама, объркване, апатия, борба, болка, страдание, омраза, смърт и т.н. (В този пример се посочва спектърът от храни на паразитните същества, тръгвайки от енергийните “гурме храни” и завършвайки с “вредните храни”.)

ПОСЛЕДНОТО нещо, което лъже-архията иска, е човечеството да постигне разбиране за Универсалния Закон и колко пълно сме били поробени чрез измама. В МИГА, в който заявим: “Аз съм Суверенен и НИКОЕ същество няма НИКАКВО право да ми отнема енергията”, играта коренно се променя. От това пространство на знаене, че сме Суверенни Индивидуализации на Източника, ние можем да упражним своите Суверенни Права, включително праведна употреба на защитна сила.

Правилно и неправилно

Друго учение на фалшивата светлина, което е засегнало движението ню (к)ейдж, е това, че няма такова нещо като правилно и неправилно, че всичко е просто преживяване, което е тук, за да ни научи на някакъв урок. Макар и да е вярно, че можем да научим ценни уроци от неблагоприятните условия, това не означава, че е необходимо или желателно постоянно да бъдем потискани, манипулирани, имплантирани, мамени, поробвани и източвани откъм енергия. Това се преживявания, от които човешката раса е имала вече твърде много.

Разбирайки Универсалния Закон, ние можем да забележим, че е изначално погрешно да се наранява друго същество, което не е направило нищо, с което да ни нарани. Можем също така да разберем, че да работим заедно и да си сътрудничим с другите често е правилното нещо, което трябва да се направи. Ние трябва да се придържаме към тези прости концепции, за да можем да освободим умовете си от извратената “логика”, представена в ню (к)ейдж ученията, които искат да ни накарат да повярваме, че невероятното количество страдание, на което е подложено човечеството, се явява изцяло негово собствено дело, както и прекрасно обогатяващо преживяване, така че не трябва да предприемаме никакво действие, за да помогнем на другите да облекчат страданието си.

Нима афро-американските роби са имали прекрасно обогатяващо преживяване? А какво да кажем за ирландските и шотландските договорни чираци преди тях? А какво да кажем за средновековните крепостни, които е можело да бъдат екзекутирани по прищявка на краля или на някой от неговите фаворити? Не, тези хора очевидно са били поробени и не е трудно да се разбере, че да се прави подобно нещо е нередно.

По подобен начин, човечеството не изживява прекрасно обогатяващо преживяване бивайки поробено от духовната лъже-архия на покварения демиург. Ние, обаче, със сигурност научаваме едно нещо и то е как да заявим своята Суверенност и да престанем да бъдем роби! Е, поне много от нас го правят.

Йерархията

Един от основните корени на тези земни и метафизически проблеми е концепцията за йерархия. Накъдето и да погледнем в света, виждаме (обикновено доминирани от мъже) йерархически системи или организации. Йерархията представлява една вредна, обезсилваща система на авторитети, подчинение и робство, която ние ТРЯБВА да надмогнем, за да можем да започнем да изцеляваме себе си и нашия свят.

По същия начин, ние трябва да надмогнем “духовните” йерархии, които подхранват робство, раболепие и сляпо подчинение. Поквареният демиург и неговите подчинени архонт-ангелите, фалшивите възнесени учители, извънземните, демоните и т.н. са крайната проява на една изродена йерархия, която поглъща жизнена сила и оставя след себе си само разрушение.

Трансцендирането на метафизическата йерархия представлява процес на себеосвобождение / пречистване, постигане на самопознание, постигане на познаване на Универсалния и Земния Естествен Закон, и упражняване на нашата Суверенна Воля. На първо място ние трябва да ЗНАЕМ отвъд всяко съмнение, че сме напълно свързани продължения на Божествения Безкраен Източник. Когато наистина знаем това, а не просто си го мислим на интелектуално ниво, ние осъзнаваме, че няма НИКАКВИ законни авторитети вън от нас самите. Съществува само вътрешен авторитет и себе-ръководство, които, когато са водени от разбиране на Универсалния Закон, ни забраняват да предприемаме действия, които биха могли да наранят някой друг.

Просветленото Себе-Ръководство и придържането към Универсалния Закон е основата за едно свободно общество. Само когато е налице такава основа, ние ще бъдем в състояние да избегнем капана на егото да упражняваме “власт” над другите, за да контролираме и регулираме техните поведения, които не вредят на никой друг.

Само посредством Просветлено Себе-Ръководство ние ще бъдем в състояние да изградим един напълно нов тип общество, което е само-организирано да решава проблемите и да се грижи за потребностите на мнозинството като автентична проява на желанието за сътрудничество и за създаване на свят, който е благоприятен за всички. Това трябва да бъде един постоянно развиващ се, сътворчески процес, който ние постоянно ще откриваме в хода на участието си в него.

Всяка идея трябва да бъде проверявана и прилагана там, където хората желаят да я приемат, в условията на свободен достъп до всички ресурси и посредством доброволно участие на всички индивиди, които тя касае, чрез един не-йерархичен, равнопоставен, само-организиращ се процес. Това изисква един напълно различен начин на мислене, организиране и предприемане на действия, като всички стари модели на централизирана, спускаща се от върха надолу власт, трябва да бъдат изоставени, тъй като, както вече видяхме, всякакви опити за налагането на някаква единствена “най-добра система” на света винаги водят до потисничество и в крайна сметка ще се провалят.

Вътре в себе си ние съдържаме потенциала да ОСВОБОДИМ всяко едно човешко същество от оковите на поробващите системи на йерархично и външно господство, да работим съвместно и да намираме решения за задоволяването на основните нужди от храна, вода, енергия, подслон, дрехи, транспорт и знания за ВСЕКИ на планетата. Създаването на самогенериращи се системи за задоволяването на всички тези потребности е напълно постижимо, но само ако съумеем да си сътрудничим като суверенни индивиди, които уважават правата и границите на другите.

Осъществяването на подобна промяна в нашия свят зависи от това всички ние да знаем, че сме Суверенни, да заявим своя Суверенитет, да изтрием програмирането, което ни кара да мислим като роби, и след това да работим съвместно в сътрудничество като Суверенни индивиди, имащи общата цел да направят така, че всеки на тази планета да бъде максимално изпълнен със сила.

Заявяване на суверенитет

Процесът на заявяване на Суверенитет и на премахване на фалшивото програмиране, което е било насадено в психиката ни от многоизмерните нива на контрол, изисква време и последователни усилия. Ние трябва ежедневно да заявяваме: “Аз съм Суверенен, аз съм свободен. Само АЗ мога да ръководя себе си.” (Или по всякакъв друг начин, по който бихте желали да го формулирате, тъй като в крайна сметка вие сте Суверенни.)

Ние трябва също така да извършим необходимата за нашето себе-изчистване работа по анулирането на всички споразумения, които сме сключили, било то съзнателно или несъзнателно, да отдаваме силата си на външни авторитети, да изживяваме ненужно страдание или ограничения, да носим “кармичен” товар, който НЕ е наш, за да го носим, и т.н. Това не е бърз процес, и аз ежедневно преминавам през собствената си версия за него.

Лъже-архията НЕ зачита свободната воля, здравословните граници и правото ви да им казвате НЕ. Те използват всевъзможни видове манипулация, принуда и открита сила, за да постигнат своето. Това е начинът, по който действат патриархално йерархичните същества. (Обърнете внимание на сходството в думите йерархия и патриархат, и “архонтското” влияние.) Агресивната, доминираща енергия на патриархата се стреми да контролира всеки аспект от съществуването на всяко едно същество, вземайки и поглъщайки всичко, което й се отдаде.

Това се представлява физически (отдолу) от корумпирани йерархически правителства, тайни общества и корпорации, експлоатиращи хората и околната среда. То се представлява метафизически (отгоре) от покварения демиург и неговите легиони от поробени поробители, от които ГнК представляват само едно отделение от  мрежата на контрол.

Ето защо е толкова важно да напомняте на тези досадни “господари” на кармата и на ВСИЧКИ демиургични паразити, че сте СУВЕРЕННИ, и да имате готовност да упражните своята Суверенна сила, за да застанете зад това твърдение. Те не говорят езика на любовта, така че това означава, че ние трябва да използваме някаква сила, за да ги накараме да разберат позицията ни.

Ето как аз виждам нещата…

Трудно ми е да разкривам тези неща, да гледам най-злобните същества във вселената в лицето и да им казвам, че съм Суверенен и че НЯМА да им позволя да ме насилват. Ироничното е, обаче, че в известен смисъл ми е дори още по-трудно да споделям тези открития публично.

Толкова много хора дотолкова са се запалили по своите фалшиво светли “възнесени учители, извънземни и ангели”, които им казват какво да правят, как да мислят и как да живеят, че те ме нападат за това, че предоставям тази разбулваща информация на вниманието на обществеността.

На тези хора казвам съвсем просто: Вярвайте в каквото искате да вярвате, но аз ще продължа да работя над това да НАУЧАВАМ ИСТИНАТА и да предприемам подходящите ДЕЙСТВИЯ за поправяне на злините, които са били причинени на човечеството от същите тези същества, на които отдавате своята сила.

Избирам да застана на страната на Истината като Суверенно същество до (а не под) Суверенните същества от Свободната Вселена, които предприемат действия, за да се противопоставят на всички форми на измама, паразитизъм и поробителство.

Благодаря на онези от вас, които ще застанат редом и ще предприемат действия заедно с  нас.

С много любов, Камерън Дей

превод: Мария Казакова

Източник 

<<< Към част 1

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *