Писмата на Христос – Послание от 2007 г., стр. 5

КАК ДА МЕДИТИРАТЕ (от Писмо 8)

Когато медитирате, заемете позиция, която е най-удобна за вас; не се изкривявайте и не си причинявайте физически неудобства. Отпуснете се и останете неподвижни. Успокойте се и освободете напълно напрежението в крайниците, включително в главата, врата и лицето.

Трябва да подчертая, че медитацията в крайна сметка следва да бъде толкова лесна, колкото и отпускането в дрямка. Нейната цел е да даде възможност на цялото ви съзнание да премине отвъд границите на интелекта и разума. Има учители, които ще ви кажат: „представете си…”, но каквото и да ви е казано да си представите, можете да бъдете напълно сигурни, че няма да ви помогне да стигнете другаде, освен в нови въображаеми сфери на собствените си умствени процеси.

Този метод на „медитация“ ще бъде облекчение от мислите и стреса, които ви причинява натиска на вашето его. В света на въображението егото може – или не – да бъде в латентно състояние.

Преди да започнете медитация, се подгответе за нея, като осъзнаете напълно, че сте на път да се свържете с „БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ“, което е както вътре във вашето, така и надхвърлящо го; както вътре във вас, така и около вас. Представете си точно какво означава това.

Във всеки момент помнете, че това, за което МИСЛИТЕ, е това, за което се настройвате. Вашите мисли са „прожекторите“, които намират каквото търсите. Не забравяйте, че всяка една от тях има свои собствени честоти на вибрации в съзнанието – разберете и повярвайте, защото е истина. И колкото по-духовна е мисълта, толкова по-високи са нейните честоти на вибрации.

„Формите на съзнание“, въплътени в думите, са невидими, но те са „специфични, отделни единици съществуване“, които носят в себе си живота на съзнанието и са магнитно предопределени да харесват други „форми на съзнание“. Сходните неща се привличат.

Мислете за „куче“, представете си какво имате предвид и умът ви ще бъде настроен към кучешкия вид. Мислете за „ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ“ или „БОЖЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ“ с ясното разбиране какво означава това за вас и умът ви ще бъде насочен към „ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ“ или „БОЖЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ“.

Ако сте разбрали напълно всичко, което се опитвам да ви кажа, ще ЗНАЕТЕ, че вашата медитация достига целта си. Осъзнайте го и ще установите, че вярата ви укрепва. Тя остава слаба, защото само се надявате, желаете или по магнитен начин „искате“ да се настроите към СЪЗНАНИЕТО ЖИВОТ, като очаквате да извлечете някаква изгода от това.

Не виждате ли колко „земен“ е такъв подход към ОНОВА, КОЕТО ВИ Е ДАЛО „СЪЩЕСТВУВАНЕ”? Почтително ли е? Приляга ли на човек, който търси истински контакт и очаква да го постигне, да се надява да получи изгода от него?

БЕЗГРАНИЧНОТО ВСЕМИРНО СЪЗНАНИЕ не е митичният „Бог“ на небето, както е описан в Стария Завет. То е Безкрайната Могъща Реалност, която присъства навсякъде, проявявайки Своята собствена съзидателна, интелигентна, развиваща, любеща грижа за всичко, на което е дала съществуване.

Трябва да разберете, че след като магнитните ви емоции са изчезнали не само от ума, но и от подсъзнанието и слънчевия сплит, в крайна сметка постепенно ще започнете да се приближавате и ще достигнете до най-високите измерения, докато сте все още на Земята. И преди всичко, ще бъдете свързани с БАЩА-МАЙКА-БОЖЕСТВЕН ЖИВОТ, който е винаги активен в цялата ви система и във Вселената. Помнете, че ТОЙ е в равновесие в безкрайното всемирно измерение. „Дейността Баща“ определя целите; „Любовта Майка“ ръководи начина, по който ще бъдат разработени плановете, за да се насърчи най-висшето благо на това, което ще бъде приспособявано, изцелявано или закриляно.

(Безброй хора ще кажат, че горните твърдения са плод на въображението. Нека се подиграват, колкото искат. Тези, които успяват да се свържат със „Съзнанието Баща-Майка-Живот“ – друг термин за БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ-ЖИВОТ, но разкриващ неговите двойни характеристики – ще потвърдят, че това е точно описание на духовната еволюция, която следва в резултат на такъв контакт.)

Да се върнем към медитацията. Най-напред, преди да се опитате да влезете в медитативно състояние, научете молитвата наизуст – така, сякаш думите са ваши собствени.

Когато сте се отпуснали напълно, започнете медитацията си с тази молитва. Изричайте я бавно и си представяйте смисъла на всяка дума, за да можете да влезете в нейното съзнание и да позволите на енергията ѝ да проникне в най-дълбоката ви същност. Докато казвате молитвата, очите ви трябва да бъдат затворени, а погледът – вдигнат към челото.

БОЖЕСТВЕН ЖИВОТ,
ти си моят живот, моята постоянна подкрепа, моето здраве,
моята закрила, съвършеният отговор на всяка моя потребност
и мое най-висше вдъхновение!
Моля те да ми разкриеш истинската си Реалност.
Знам, че ВОЛЯТА ти е да бъда напълно просветлен, за да мога
по-добре да осъзная Твоето Присъствие в себе си и около себе си.
Вярвам и знам, че това е възможно. Вярвам, че ти ме
закриляш и подкрепяш със съвършена ЛЮБОВ.
Знам, че моята крайна цел е да ТЕ ИЗРАЗЯВАМ.
Говорейки ти, знам, че ти напълно възприемаш думите ми,
защото си ВСЕМИРНАТА ЛЮБЕЩА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ,
която така удивително е планирала този свят и
го въплъщава във видима форма.
Знам, че когато ТЕ помоля да ми говориш, аз изпращам лъч
духовна светлина в твоето Божествено Съзнание и докато слушам,
ТИ ще проникваш в моето човешко съзнание и ще идваш
все по-близо до моите все по-възприемчиви ум и сърце.
Поверявам себе си и своя живот на твоята грижа.

(Всеки път, когато казвате и визуализирате тази молитва, създавате форма на духовно съзнание, която ще става все по-силна и по-извисена в честотите на вибрации, тъй като нейното истинско значение ще навлиза дълбоко в ума и сърцето ви и възприятията ви ще се засилват.)

След молитвата се отпуснете още по-дълбоко и нека умът ви остане празен, доколкото е възможно. Ако нахлуят мисли, повтаряйте бавно „Божествен Живот“ или „Баща-Майка-Живот“ и се успокойте отново. Когато почувствате, че навлизате в друго дълбоко състояние на съзнание, толкова дълбоко, че едва дишате, знайте, че сте започнали да постигате целта си. В края на медитацията винаги благодарете и бъдете признателни.

Помнете, че нищо, което мислите, казвате или правите, не може по никакъв начин да омаловажи „Съзнанието Баща-Майка-Живот“, обаче всяко недоверие ще издигне бариера между вас и Него.

След много месеци на искрена медитация може да почувствате, че тялото ви внезапно подскача, сякаш се унасяте в сън и изведнъж се стряскате. Ако това се случи, бъдете благодарни, защото съзнанието ви преодолява собствените си бариери, създадени в миналото, които държат затворена душата ви.

Искам да ви предупредя, че когато се опитвате да укротите ума и мислите си, може да почувствате тревожност, физическо неудобство, дори отчаяние, защото първоначално ще се изправите срещу черната стена на собственото си „съзнание“, а това може да бъде изключително смущаващо, дори болезнено. Благословете опита и помолете своя „Баща-Живот“ при следващата медитация да проникне в съзнанието ви. После станете и забравете преживяването.

Когато установите, че най-накрая влизате в тишината, останете на същото ниво с ясното съзнание, че сега се намирате в това, което може да се нарече „светая светих“, защото най-после се свързвате с „Баща-Майка-Живот“ вътре в себе си. Ще отнеме време, докато това висше духовно преживяване на Тишината стане ежедневна практика. Помнете, че имате „его-багаж” от цял един живот, който трябва да разтоварите и изхвърлите.

Без значение какво усещате или разбирате по време на медитацията си, когато излезете от нея, очаквайте доловима разлика в ежедневието си. Не забравяйте, че очакването е форма на „съзнание“ и когато „очаквате“, вие отваряте пътя за това, което се надявате да бъде привлечено във вашия опит, от което се нуждаете или с което да се занимавате.

Ако не почувствате никаква нова лекота на духа, въпреки искрените си очаквания, не отричайте промените и не се съмнявайте, че са възможни. Помнете, че вашето съзнание е основата на всичките ви преживявания, а то е електромагнитно – от същата субстанция, от която е съставено и физическото ви тяло. Продължавайте да очаквате – когато го правите, изграждате силата и енергията на своите „очаквания“, „формите на съзнание“, които ще притеглят към себе си проявлението на това, на което се надявате. „Съзнанието Баща-Майка-Живот“ може да бъде привлечено във вашето индивидуално съзнание само по магнитен път – чрез вяра, искрено очакване и желание да се пречистите от своите магнитно-емоционални подбуди „свързване-отхвърляне“.

Колко от вас в момента влизат в медитация по този начин и излизат от нея, ОЧАКВАЙКИ промени? Колко от вас се обезкуражават, когато са почувствали някаква промяна, а после за известно време нищо не се е случвало?

Спомнете си какво ви казах: вие сте подложени на ритъм от „възходи“ и „спадове“. Когато сте в период на „спад“, притокът на Божествения Живот в цялата ви система намалява, както и честотите на вибрации на съзнанието ви. Следователно в такива моменти, в началото на вашето търсене, контактът със „Съзнанието Баща-Майка-Живот“ е почти невъзможен. В първия етап по пътя си към Истината, по време на медитация, когато сте силно свързани със своето подсъзнание, ще забележите, че всички стари негативни мисли и спомени, които сте смятали за преодолени, дразнещо се завръщат.

Когато влезете в период на „възход”, ще откриете, че духовната ви същност се възражда и ще се наслаждавате на това. Медитациите ви ще бъдат по-позитивни и плодотворни за контакта ви със „Съзнанието Баща-Майка-Живот“. Ако имате смелостта да постоянствате и да проявявате самодисциплина по време на своите „спадове“ точно колкото и в добрите си периоди, в крайна сметка ще установите, че ниските ще стават все по-малко „ниски“ и предишните депресии ще изчезнат.

Помнете, че с всеки следващ път „молитвеното съзнание“ все повече и повече ви приближава към вашата цел, макар и да не си давате сметка. И все пак нещата се случват за ваше най-висше добро – вярвайте в това.

<<<Предишна 1 2 3 4 5

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *